Dịch thuật: Đem duyên giai lão đính nguyền lai sinh (540) (Bích Câu kì ngộ)

 

ĐEM DUYÊN GIAI LÃO ĐÍNH NGUYỀN LAI SINH (540) 

“Giai lão” lấy ý từ thành ngữ “Bách niên giai lão” 百年偕老.

          Từ “giai lão” 偕老 xuất từ “Kinh Thi”, ý nghĩa là vợ chồng cùng sống với nhau đến già.

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão

執子之手

與子偕老

(Nắm tay nàng

Hẹn cùng sống với nhau đến già)

                                                             (Bội phong – Kích cổ 邶風 - 擊鼓)

Quân tử giai lão

君子偕老

(Cùng chồng sống với nhau đến già)

                          (Dung phong – Quân tử giai lão 庸風 - 君子偕老)

Cập nhĩ giai lão

及爾偕老

(Hẹn cùng chàng sống với nhau đến già)

                                                                      (Vệ phong – Manh  - 風氓)

Nghi ngôn ẩm tửu

Dữ tử giai lão

宜言飲酒

與子偕老

(Cùng nhau uống rượu

Hẹn cùng chàng sống với nhau đến già)

                                     (Trịnh phong – Nữ viết kê minh 鄭風 - 女曰雞鳴)

Về sau, người ta thêm từ “bách niên” 百年hoặc “bạch đầu” 白頭偕老 tạo nên thành ngữ  “Bách niên giai lão” 百年偕老, “Bạch đầu giai lão” 白頭偕老dùng để chúc tụng cô dâu chú rể trong hôn lễ.

          Ở câu 540 này, duyên “giai lão” ý nói duyên vợ chồng cùng sống với nhau đến già.

Quyết tìm khắp nước mon tiên

Đem duyên giai lão đính nguyền lai sinh

(Bích Câu kì ngộ: 539 - 540)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 02/10/2022

Previous Post Next Post