Dịch thuật: Mấy vàng đổi được khắc xuân (411) (Bích Câu kì ngộ)

 

MẤY VÀNG ĐỔI ĐƯỢC KHẮC XUÂN (411)

          Điển xuất từ câu “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim” 春宵一刻值千金 của Tô Thức 苏轼.

          Tô Thức苏轼 đời Tống trong bài Xuân tiêu 春宵 viết rằng:

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm (kim)

Hữu hoa thanh hương nguyệt hữu âm

Ca quản lâu đài thanh tế tế

Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm

春宵一刻值千金

花有清香月有阴

歌管楼台声细细

秋千院落夜沉沉

(Đêm xuân dù là một khắc cũng đáng giá ngàn vàng

Hoa toả hương thơm, trăng rọi bóng

Tiếng đàn tiếng sáo nơi lầu cao vang lên nghe dìu dặt

Cây đu đứng trong sân tĩnh lặng, đêm đã vào khuya)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%A5%E5%AE%B5/15807308

Mấy vàng đổi được khắc xuân

Xưa nay tài tử giai nhân lạ gì?

(Bích Câu kì ngộ: 411 - 412)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 08/9/2022

Previous Post Next Post