Dịch thuật: Dùng mưu trí diệt trừ hai tên cường đạo

 

DÙNG MƯU TRÍ DIỆT TRỪ HAI TÊN CƯỜNG ĐẠO

          Âu Kí 区寄 là tiểu chủ nhân ông trong câu chuyện Đồng Âu Kí 童区寄 -  thiên văn nổi tiếng của văn học gia triều Đường Liễu Tông Nguyên 柳宗元. Rốt cuộc là có nhân vật này hay không, thì không thể khảo chứng.

          Thời Đường, vùng Xâm Châu 郴州 thường có đạo tặc xuất hiện. Nơi đây có một em bé tên Âu Kí 区寄 ( là họ, bính âm là ōu) sinh sống bằng nghề kiếm củi. Ngày nọ, Âu Kí chăn trâu nơi sườn núi, đột nhiên từ trong rừng, hai tên cường đạo hung ác nhảy ra.

          Âu Kí còn chưa biết chuyện gì đã bị cường đạo dùng khăn vải bịt miệng, hai tay bị trói ra phía sau, thúc giải đi.

          Đi khoảng chừng mấy chục dặm, Âu Kí mới rõ: Hoá ra bọn chúng muốn đem mình đến chợ để bán. Nghĩ cách nào để thoát đây?

          Âu Kí giả vờ sợ sệt, toàn thân run rẩy khóc lóc. Hai tên cường đạo thấy Âu Kí sợ đến nỗi khóc, bèn yên tâm uống rượu. Một lát sau, đã uống đến độ ngà ngà. Một tên lắc lư nghiêng ngả đứng lên, đến chợ tìm người mua. Tên còn lại thấy Âu Kí vẫn đang khóc, liền thuận tay lấy đao vạch xuống đất một đường, rồi dựa vào gốc cây ngủ. Âu Kí thấy tên cường đạo ngủ như chết liền âm thầm bò tới bên cạnh đao, hướng sợi dây trói nhắm chuẩn lưỡi đao mà cứa, một lúc sau sợi dây thừng bị đứt. Âu Kí rút đao cầm chặt trong tay, nhắm yết hầu tên cường đạo mà chém mạnh. Tên cường đạo chưa kịp la lên một tiếng đã mất mạng.

          Âu Kí quăng đao quay người bỏ chạy. Chạy chẳng được bao lâu, liền gặp phải tên cường đạo từ chợ trở về. Tên cường đạo thất kinh, vội bắt Âu Kí, lại thấy đồng bọn bị giết đang nằm dưới gốc cây, liền vung đao muốn giết Âu Kí.

          Âu Kí nhìn tên cường đạo hung thần ác sát, cố ý làm ra vẻ chẳng quan tâm. Tên cường đạo hét lớn:

          - Thằng nhóc kía, mầy chết trước mắt đây, lẽ nào không sợ?

          Âu Kí nhanh trí nói rằng:

          - Tôi làm tên đầy tớ cho hai người, sao làm đầy tớ cho một mình ông. Ông kia đối với tôi không tốt, tôi không có cách nào đành phải giết chết ông ta. Ông nếu như tốt với tôi, bảo tôi làm gì cũng được.

          Tên cường đạo nghe qua, trong bụng tính toán rằng: Đúng vậy, tên kia chết đi cũng tốt. Ta giết thằng nhỏ này, chẳng bằng bán nó đi được tiền. Nghĩ tới đó, tên cường đạo liền đem giấu thi thể tên đồng bọn, trói Âu Kí lại, rồi đi đến chỗ có người mua.

          Lần này tên cường đạo không dám sơ ý, trói chặt hai tay Âu Kí, còn mình ngồi bên cạnh canh chừng.

          Đến nửa đêm, Âu Kí lén nhìn, tên cường đạo đang ngủ. Nhưng đao bên cạnh y, không cách nào cứa dây thừng. Làm sao đây? Âu Kí nhìn thấy có chậu lửa trong nhà, ngọn lửa bốc lên, bỗng nhiên có chủ ý. Âu Kí xoay người, len lén lết dần đến chậu lửa, giơ tay lên để ngọn lửa thiêu cháy dây thừng trên tay mà không hề phát ra tiếng động.

          Cuối cùng dây thừng bị cháy đứt. Âu Kí rón rén đến bên cạnh tên cường đạo, cầm lấy đao, lấy hết sức chém chết tên cường đạo.

          Âu Kí sau khi giết chết tên cường đạo, đứng trong sân la lớn:

          - Mọi người mau đến đây! Mọi người mau đến đây!

          Đương trong lúc ngủ, mọi người nghe tiếng la, không biết phát sinh chuyện gì liền chạy đến.

          Âu Kí lớn tiếng nói rằng:

          - Tôi là con của nhà họ Âu, không phải là nô lệ của người khác. Hai tên cường đạo bắt tôi muốn bán tôi để lấy tiền, tôi đã giết bọn chúng. Người nào làm người đó chịu, cô bác đem tôi báo cáo với quan phủ đi, tôi tuyệt đối không để liên luỵ đến mọi người.

          Mất một mạng người là chuyện lớn, Âu Kí bị đưa đến một vị đại quan tên là Nhan Chính 颜正. Đại quan hỏi rõ sự tình, không những không phán tội, mà còn bội phục sự dũng cảm cơ trí của Âu Kí, muốn giữ lại làm đương sai dưới tay mình. Âu Kí thà nguyện về quê nhà chăn trâu, chứ không muốn làm đương sai cho các quan. Âu Kí cất cao tiếng hát, vui mừng trở về lại quê nhà.

          Cường đạo vùng quê nhà Âu Kí nghe đến sự kiện đó, tên nào cũng kinh sợ, ai nấy không dám đi ngang qua nhà. Bách tính khen rằng: “Âu Kí dùng mưu trí diệt trừ hai tên cường đạo, quả thực là một tiểu dũng sĩ tuyệt vời!”

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 03/9/2022

Nguyên tác Trung văn

TRÍ TRỪ LƯỠNG CƯỜNG ĐẠO

智除两强盗

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post