Dịch thuật: Bình trầm đưa khói, chén hà đậm hương (378) (Bích Câu kì ngộ)

 

BÌNH TRẦM ĐƯA KHÓI, CHÉN HÀ ĐẬM HƯƠNG (378)

          Chén hà: Tức “hà bôi” 霞杯 chỉ cái li đựng đầy rượu ngon. Điển xuất từ Luận hành hiệu thích 论衡校释, quyển 7 Đạo hư 道虚:

          Mạn Đô 曼都 ham thích Đạo, học tiên thuật, bỏ nhà ra đi, ba năm sau mới quay trở về. Người nhà hỏi tình hình khi ông rời nhà như thế nào, Mạn Đô nói rằng:

- Lúc rời nhà cũng không biết mình đi đâu, bỗng giống như là đang ngủ, thấy mấy vị tiên nhân đưa lên trời, cách mặt trăng mấy dặm thì dừng lại. Thấy bốn bên mênh mông u tối, khiến không biết gì. Ở bên cạnh mặt trăng, nơi đó vắng vẻ lạnh lẽo, bụng đói muốn ăn một thứ gì đó. Vị tiên nhân liền mang tới một li “lưu hà” 流霞 cho uống. Mỗi lần uống một li, mấy tháng liền không đói. Không biết đã qua bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, cũng không biết mình phạm phải lỗi gì, bỗng giống như là đang ngủ, lại bị giáng xuống nơi đây.

Người quận Hà Đông gọi ông ta là “Xích tiên” 斥仙. Những người tôn trọng sự thực nghe qua chuyện ấy liền biết là không phải như thế.

https://baike.baidu.com/item/%E9%9C%9E%E6%9D%AF

Tưng bừng sắm sửa tiệc hoa

Bình trầm đưa khói, chén hà đậm hương

(Bích Câu kì ngộ: 377 - 378)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 03/9/2022

Previous Post Next Post