Câu đối: Hảo vận lâm môn hồng bách nhật .....

 

好運臨門紅百日

芳春繞舍綠千枝

Hảo vận lâm môn hồng bách nhật

Phương xuân nhiễu xá lục thiên chi 

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                                               Quy Nhơn 03/9/2022

 

Previous Post Next Post