Câu đối: Thực dân phạn, hưởng dân lương, nhi vô pháp vô thiên vô lại .....

 


食民飯享民糧而無法無天無賴

騎警車穿警服卻惡心惡口惡棍 

Thực dân phạn, hưởng dân lương, nhi vô pháp vô thiên vô lại

Kị cảnh xa, xuyên cảnh phục, khước ác tâm ác khẩu ác côn

Tạm dịch

(Chúng mày ăn cơm của dân, hưởng lương từ dân, thế mà chúng mày coi khinh luật pháp, coi thường luật nhân quả của trời đất, thiệt là một lũ vô lại

Chúng mày cưỡi xe cảnh sát, mặc trang phục cảnh sát, thế mà chúng mày lòng dạ hung hiểm, miệng lưỡi ác độc, đúng là một lũ ác côn)

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 29/9/2022

Vô lại 無賴: loại bất lương, du thủ du thực, không có phẩm hạnh

Ác côn 惡棍: loại côn đồ chuyên làm điều ác.

Previous Post Next Post