Câu đối: Gia nghiệp hưng long, tứ quý trường thanh Dương đề giáp .....

 

家業興隆四季長青羊蹄甲

弟兄和睦一庭永茂紫荊花 

Gia nghiệp hưng long, tứ quý trường thanh Dương đề giáp

Đệ huynh hoà mục, nhất đình vĩnh mậu Tử kinh hoa

                                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                      Quy Nhơn 06/9/2022

Previous Post Next Post