Dịch thuật: Võ Tắc Thiên xá nữ tranh hoàng hậu

 

VÕ TẮC THIÊN XÁ NỮ TRANH HOÀNG HOÀNG HẬU

          Vương hoàng hậu 王皇后 xuất thân danh môn vọng tộc, tổ mẫu Đồng An trưởng công chúa 同安长公主, là em gái của Đường Cao Tổ 唐高祖. Khi Lí Trị 李治được phong làm Tấn Vương 晋王, nạp Vương thị làm Tấn Vương Phi 晋王妃, khi Lí Trị được lập làm thái tử, phong Vương thị làm Thái tử phi 太子妃. Sau khi Thái Tông qua đời, Lí Trị kế vị tức Cao Tông 高宗, lập Vương thị làm hoàng hậu.

          Võ Tắc Thiên 武则天 lúc mới nhập cung, đã một lòng muốn làm hoàng hậu, nhưng vò có Vương hoàng hậu, nên không có cách nào lên được ngôi hoàng hậu. Vì thế, bà luôn vắt óc tìm mưu kế, muốn hãm hại Vương hoàng hậu, hi vọng Đường Cao Tông 唐高宗 phế Vương hoàng hậu mà lập mình.

          Dã tâm muốn làm hoàng hậu của Võ Tắc Thiên ngày càng lớn, cuối cùng bà đã nghĩ ra một biện pháp hiểm độc, dứt khoát dùng tính mạng của mình để đổi lấy vương miện hoàng hậu.

          Ngày nọ, Võ Tắc Thiên ngồi u buồn trong cung, bỗng nghe báo Vương hoàng hậu giá đáo. Võ Tắc Thiên nói nhỏ vài câu bên tai cung nữ tâm phúc của mình, sau đó nấp sau màn.

          Vương hoàng hậu bước vào, cung nữ quỳ nghinh tiếp, hoàng hậu hỏi Võ Tắc Thiên, cung nữ nói là đã ra hoa viên hái hoa.

          Vương hoàng hậu không sinh được con, đối với đứa con gái mà Võ Tắc Thiên mới sinh rất thích, liền ẵm đứa bé một lúc lâu, mãi đến khi đứa bé ngủ mới đi.

          Sau khi Vương hoàng hậu rời đi, Võ Tắc Thiên mới xuất hiện ra. Bà nhẫn tâm dùng hai tay siết cổ đứa bé đến chết. Sau đó, dùng mền đắp lên rồi ra hoa viên.

          Sau khi hái hoa, Võ Tắc Thiên theo hoàng thượng đến thăm đứa bé. Không ngờ khi hoàng thượng vừa mới giở tấm mền, phát hiện đứa bé đã chết. Võ Tắc Thiên trong phút chốc khóc lớn lên, hỏi cung nữ:

          - Vừa lúc nãy ai đến đây?

          Cung nữ tâu rằng:

          - Hoàng hậu vừa mới qua đây.

          Thế là Võ Tắc Thiên khón lớn hơn, cả quyết hoàng hậu đã giết chết con mình. Đường Cao Tông đại nộ, mắng hoàng hậu vô đức. Sau này cuối cùng phế hoàng hậu, lập Võ Tắc Thiên.

Phụ lục

          Vương hoàng hậu 王皇后 do bởi không sinh được con, thế là để củng cố quyền lực của mình, cần phải chiến thắng Tiêu thục phi 萧淑妃dựa vào việc sinh được hoàng tử mà được sủng ái. Biết Cao Tông 高宗luôn nhớ đến Võ Mị Nương 武媚娘 đã xuất gia, bà liền ngầm triệu vào cung, dâng lên Cao Tông. Sau  khi Võ thị nhập cung được Cao Tông sủng ái, khiến Tiêu thục phi bị thất sủng. Vương hoàng hậu tự cho là mục đích của mình đã đạt được, nhưng không ngờ rằng, Võ thị mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, bà trước tiên bức Cao Tông phế Vương hoàng hậu; kết quả bị chặn đứng; sau lại vu hãm Vương hoàng hậu giết chết con mình, cuối cùng phế bỏ Vương hoàng hậu cùng ngôi vị phi của Tiêu thị, cho vào lãnh cung. Võ Mị Nương chính là Võ Tắc Thiên 武则天sau này.

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 20/8/2022

Nguyên tác Trung văn

VÕ TẮC THIÊN XÁ NỮ TRANH HOÀNG HẬU

武则天舍女争皇后

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post