Dịch thuật: Nhất xà thôn tượng (Thành ngữ cố sự)

 

NHẤT XÀ THÔN TƯỢNG

一蛇吞象

Rắn nuốt cả voi

Giải thích: cũng nói là “Ba xà thôn tượng” 巴蛇蛇吞象. Ba xà là một loại rắn thần trong truyền thuyết, dài 800 xích, có thể nuốt cả voi. Dùng để ví lòng tham không đáy.

Xuất xứ: Dật danh . Sơn hải kinh . Hải nội nam kinh 山海经 - 海内南经

          Theo truyền thuyết cổ đại, tại Nam Hải 南海có một loài rắn tên Ba xà 巴蛇, thân dài 800 xích, có thể nuốt cả voi. Ba xà nuốt con voi lớn luôn cả xương, ba năm sau mới nhả xương ra. Xương mà bị nuốt có thể dùng để trị chứng đau bụng. Truyền thuyết này lưu truyền rất rộng. Trong Thiên vấn 天问 của Khuất Nguyên 屈原 có câu:

Nhất xà thôn tượng

Kì đại như hà

一蛇吞象

其大如何

(Rắn nuốt cả voi

Nó lớn như thế nào)

          Về sau người ta căn cứ theo truyền thuyết này, cải biên thành câu chuyện “xà thôn tượng”:

          Thời cổ có một người thợ săn tên Tượng , anh ta thương xót một con rắn nhỏ bị đói nên nuôi nó đến lớn. Về sau, anh Tượng đòi hỏi thanh xà để cho mình trở thành phú ông. Nhưng do bởi anh ta quá tham, cuối cùng bị thanh xà nuốt mất. Câu chuyện này thuật lại sự việc “nhân tâm bất túc xà thôn Tượng 人心不足蛇吞象 (lòng người tham không biết đủ nên rắn nuốt cả tượng).  

          “Nhất xà thôn tượng” cũng nói là “Ba xà thôn tượng” 巴蛇蛇吞象. 

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/8/2022

Nguyên tác Trung văn

NHẤT XÀ THÔN TƯỢNG

一蛇吞象

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post