Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vương (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ VƯƠNG 

Về nguồn gốc họ (tính) Vương   chủ yếu có 5 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ , từ đó nghĩa phái sinh cấu thành 3 chi tính Cơ chủ thể của họ Vương.

          Thái tử Tấn con Chu Linh Vương 周灵王 vì thẳng thắn can gián bị  phế làm thứ nhân. Con của Tấn là Tông Kính 宗敬giữ chức Tư đồ 司徒, con cháu đời sau từ Lạc Dương 洛阳 dời đến cư trú tại Thái Nguyên 太源, Lang Da 琅玡, người đương thời gọi xưng là Vương gia 王家, lấy đó làm họ (thị). Chi này nguyên từ họ Vương của Thái tử Tấn, sau này trở thành chi lưu chủ yếu của họ Vương trong thiên hạ.

          Quận Kinh Triệu 京兆, quận Hà Gian 河间 có họ Vương , là con cháu đời sau của Tất Công Cao 毕公高 - con thứ 15 của Chu Văn Vương 周文王.

          Họ Y tại Hà Đông 河东 có họ Vương , là đời sau của ông Xích , cháu Chu Bình Vương 周平王.

2- Xuất phát từ tính Quy , là đời sau của Tề Vương Điền Hoà 田和, đây là họ Vương ở Hà Nam 河南.

3- Xuất phát từ tính Tử , là đời sau của Tỉ Can 比干, vương tử của Ân Thương, cũng là họ Vương ở Hà Nam 河南.

4- Từ các tộc phương bắc đổi sang họ Vương .

5- Xuất phát từ việc ban tính hoặc mạo nhận  họ Vương .

Danh nhân các đời

          Họ Vương là một trong 10 họ lớn của Trung Quốc, trải qua các triều các đời đều xuất hiện nhân vật kiệt xuất. Thời Tần có Đại tướng quân Vương Tiễn 王翦, phò tá Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 bình định các nước Triệu, Yên, Kế, Kinh. Cuối thời Tây Hán có Nhiếp chính công, sau lập nên triều Tân xưng đế 15 năm là Vương Mãng 王莽. Thời Đông Hán có tư tưởng gia, triết học gia, vô thần luận giả Vương Sung 王充. Thời Tấn có thư thánh Vương Hi Chi 王羲之. Thời Đường có thi nhân nổi tiếng Vương Bột 王勃, Vương Duy 王维. Thời Tống có chính trị gia Vương An Thạch 王安石. Thời Nguyên có hí kịch gia Vương Thực Phủ 王实甫. Thời Minh có triết học gia Vương Thủ Nhân 王守仁. Thời Thanh có tư tưởng gia Vương Phu Chi 王夫之, Cận đại có học giả trứ danh Vương Quốc Duy 王国维.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 16/8/2022

Nguyên tác Trung văn

VƯƠNG TÍNH UYÊN NGUYÊN

王姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post