Dịch thuật: Hoảng hốt (Tiếu lâm quảng kí)

 

恍惚

          三人同卧, 一人觉腿痒甚, 睡梦恍惚, 竟将第二人腿上竭力抓爬, 痒终不减, 抓之愈甚, 遂至出血. 第二人手摸湿处, 认为第三人遗溺也, 促之起. 第三人起溺, 而隔壁乃酒家, 酒声滴沥不止, 以为己溺未完, 竟站至天明.

                     (笑林广记 殊禀部)

HOẢNG HỐT

          Tam nhân đồng ngoạ, nhất nhân giác thối dương thậm, thuỵ mộng hoảng hốt, cánh tương đệ nhị nhân thối thượng kiệt lực trảo bà, dương chung bất giảm, trảo chi dũ thậm, toại chí xuất huyết. Đệ nhị nhân thủ mạc thấp xứ, dĩ vi đệ tam nhân di niệu dã, xúc chi khởi. Đệ tam nhân khởi niệu, nhi cách bích nãi tửu gia, thôi tửu thanh tích lịch bất chỉ, dĩ vi kỉ niệu vị hoàn, cánh trạm chí thiên minh.

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

HOẢNG HỐT

          Ba người cùng ngủ chung, một người cảm thấy chân mình ngứa, trong giấc ngủ hoảng hốt lờ mờ, bèn ra sức gãi chân người thứ hai, ngứa không giảm, lại càng gãi mạnh, gãi đến nỗi chảy máu. Người thứ hai lấy tay rờ đến chỗ ướt, tưởng rằng người thứ ba đái dầm, bèn thúc anh ta dậy. Người thứ ba dậy đi tiểu, cách vách là một quán rượu, đang rót rượu tiếng nghe róc rách không ngừng, anh ta tưởng rằng mình tiểu chưa xong, nên cứ đứng đó cho đến khi trời sáng.

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hoảng hốt Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 21/8/2022

Previous Post Next Post