Câu đối: Vị đáo đông thiên phùng tích tuyết .....


未到冬天逢積雪

已過夏日見雷公

Vị đáo đông thiên phùng tích tuyết

Dĩ qua hạ nhật kiến lôi công

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 27/8/2022

Previous Post Next Post