Câu đối: Triêu khai quốc sắc kinh thành động .....

 

朝開國色京城動

夜染天香轂下春 

Triêu khai quốc sắc kinh thành động

Dạ nhiễm thiên hương cốc hạ xuân

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 09/8/2022

Previous Post Next Post