Câu đối: Ngọ nguyệt lục y phi thạch lựu .....

 

午月綠衣披石榴

蕤賓紅火蓋金罌

Ngọ nguyệt lục y phi thạch lựu

Nhuy tân hồng hoả cái kim anh

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 22/8/2022

Previous Post Next Post