Câu đối: Hương phiêu thập lí hoàng kim túc ....

 

香飄十里黃金粟

葉茂三秋綠木犀

Hương phiêu thập lí hoàng kim túc

Diệp mậu tam thu lục mộc tê

                                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                          Quy Nhơn 12/8/2022

Previous Post Next Post