Dịch thuật: Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào (170) (Bích Câu kì ngộ)

 

TƯƠNG NHƯ LÒNG ẤY, VĂN QUÂN LÒNG NÀO (170)

          Tương Như: Tức Tư Mã Tương Như 司马相如, đại từ phú gia thời Tây Hán.

          Tư Mã Tương Như司马相如 (năm 179 – năm 118 trước công nguyên), tự Trường Khanh 长卿, người Thành Đô 成都 đất Thục, có thuyết cho là người An Hán 安汉quận Ba (nay là huyện Bồng An 蓬安 thành phố Nam Sung 南充tỉnh Tứ Xuyên 四川), một trong Hán phú tứ đại gia. Lúc nhỏ có tên là Khuyển Tử 犬子, sau nhân vì hâm mộ Lận Tương Như 蔺相如 nên đổi tên là Tương Như 相如. Thời Hiếu Cảnh Đế 孝景帝, nhờ nhà giàu có nên bỏ tiền ra mua chức quan Lang, thờ Cảnh Đế, giữ chức Vũ kị thường thị 武骑常侍, nhưng không phải chức mà ông thích. Về sau nhân bệnh, xin từ quan, dạo chơi đến làm khách nước Lương, giỏi từ phú, có viết bài Tử hư phú 子虚赋. Khi Lương Hiếu Vương 梁孝王mất, ông về nhà, nhà nghèo không thể tự lập nghiệp, nên đến nương nhờ Huyện lệnh Lâm Cung 临邛là Vương Cát 王佶. Trác Văn Quân 卓文君, con gái của phú nhân Trác Vương Tôn 卓王孙ở Lâm Cung mộ tài của Tương Như, bèn cùng ông tư bôn. Tương Như mua lại một quán rượu ở Lâm Cung để Trác Văn Quân đứng bán, bản thân Tương Như làm việc cùng người làm mướn. Trác Vương Tôn bất đắc dĩ cấp cho Văn quân một trăm người hầu, trăm vạn tiền. Vợ chồng quay về Thành Đô mua ruộng vường nhà cửa trở thành người giàu có. …..

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B8%E9%A9%AC%E7%9B%B8%E5%A6%82/1112941

Văn Quân: Tức Trác Văn Quân 卓文君.

Trác Văn Quân卓文君 (năm 175 – năm 121 trước công nguyên), nguyên danh là Văn Hậu 文后, người thời Tây Hán. Trác Văn Quân dung mạo xinh đẹp, tinh thông âm luật, giỏi đánh đàn, nhân đó mà nổi tiếng. Năm 16 tuổi lấy chồng, mấy năm sau, người chồng qua đời, bà về lại nhà sống đời goá bụa.

Trác Văn Quân được khen là “Trung Quốc cổ đại tứ đại tài nữ” 中国古代四大才女, và là “Thục trung tứ đại tài nữ” 蜀中四大才女. Phụ thân là Trác Vương Tôn 卓王孙, một người rất giàu ở Lâm Cung.

Tương truyền, Tư mã Tương Như 司马相如là một tài tử được Huyện lệnh Lâm Cung  xem là thượng khách. Trác Văn Quân 卓文君 là một giai nhân sớm đã goá chồng. Câu chuyện về hai người bắt đầu từ lúc Tư Mã Tương Như đến nhà họ Trác làm khách, trên đại đường Tư Mã Tương Như đàn khúc “Phụng cầu hoàng” 凤求凰 nổi tiếng. Đêm đó, Trác Văn Quân thu thập đồ đạc trốn ra khỏi nhà, hội ngộ cùng Tư Mã Tương Như sớm đã đợi bên ngoài. Phụ thân của Trác văn Quân biết được vô cùng giận. Sau khi Trác văn Quân cùng Tư Mã Tương Như về Thành Đô, đối mặt với gia cảnh nghèo túng, họ lại trở về Lâm Cung mở một tiệm bán rượu, Trác Văn Quân tự mình đứng bán. Cuối cùng phụ thân của Trác Văn Quân cũng chấp nhận tình yêu của họ.

Về sau Tư Mã tương Như có ý lạnh nhạt Trác Văn Quân, định nạp cô gái ở Mậu Lăng 茂陵làm thiếp. Thế là Trác Văn Quân làm bài “Bạch đầu ngâm”  白头吟gởi cho Tương Như. Tương Như xem xong không ngăn được cảm thán sự tài hoa của Văn Quân, nhớ lại tình phu thê ân ái ngày trước, cảm thấy xấu hổ muôn phần. Từ đó không nhắc đến chuyện nạp thiếp nữa. Hai người sống hạnh phúc đến bạc đầu.

https://baike.baidu.com/item/%E5%87%A4%E6%B1%82%E5%87%B0/63800

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%93%E6%96%87%E5%90%9B%E3%80%8A%E7%99%BD%E5%A4%B4%E5%90%9F%E3%80%8B/18077100

Cầu hoàng tay lựa nên vần

Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào

(Bích Câu kì ngộ: 169 - 170)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 29/7/2022

Previous Post Next Post