Câu đối: Trực tiết úc li xưng xà tổ .....

 

直節郁離稱蛇祖

虛心瀟碧謂龍孫

Trực tiết úc li xưng xà tổ

Hư tâm tiêu bích vị long tôn 

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                      Quy Nhơn 28/7/2022

Previous Post Next Post