Dịch thuật: Nước Cam Cốc (Đạo kinh cố sự)

 

NƯỚC CAM CỐC

 

          Theo Bão Phác Tử - Nội thiên 抱朴子 - 内篇

          Tại huyện Li ở Nam Dương 南阳, trong núi có Cam Cốc Thuỷ 甘谷水, nước ở đây rất ngọt là do bởi trên cốc bên trái bên phải đều mọc đầy cây cam cúc, hoa cam cúc rụng xuống dòng nước, trải qua ngày tháng dài lâu, mùi vị của nước phát sinh biến hoá. Những cư dân sống gần Cam Cốc Thuỷ đều không phải đào giếng, họ toàn uống nước Cam Cốc, người uống nước này không ai là không trường thọ, thọ mệnh của họ, tuổi đến một trăm bốn chục một trăm năm chục, người mà thọ mệnh ngắn nhất cũng sống đến tám chín chục tuổi, trước giờ chưa từng có ai yểu mệnh, nguyên nhân là họ có được công hiệu về dược tính của loại cam cúc. Nhân đó, Tư không Vương Sướng 王畅, Thái uý Lưu Khoan 刘宽, Thái phó Viên Ngỗi 袁隗, đều từng nhậm qua chức Thái thú ở Nam Dương, mỗi khi trên đường đến phủ quan nhậm chức, họ thường bảo huyện Li mỗi tháng đưa đến 40 hộc nước Cam Cốc để uống. Chứng tê bì, mắt hoa mà mấy người này mắc phải đều khỏi, chỉ có điều là họ không thể được trợ ích nhiều hơn nữa, không thể giống như cư dân sống gần Cam Cốc từ nhỏ tới lớn chỉ uống nước này.

 

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 28/7/2022

Nguyên tác Trung văn

CAM CỐC CHI THUỶ

甘谷之水

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post