Dịch thuật: Cầu hoàng tay lựa nên vần (169) (Bích Câu kì ngộ)

 

CẦU HOÀNG TAY LỰA NÊN VẦN (169)

          Cầu hoàng:  Tức khúc “Phượng cầu hoàng” 凤求凰 của Tư Mã Tương Như 司马相如.

          Tương truyền, Tư mã Tương Như 司马相如là một tài tử được Huyện lệnh Lâm Cung 林邛 xem là thượng khách. Trác Văn Quân 卓文君 là một giai nhân sớm đã goá chồng. Câu chuyện về hai người bắt đầu từ lúc Tư Mã Tương Như đến nhà họ Trác làm khách, trên đại đường Tư Mã Tương Như đàn khúc “Phụng cầu hoàng” 凤求凰 nổi tiếng, khúc nhạc có đoạn:

Phượng hề phượng hề quy cố hương

Ngao du tứ hải cầu kì hoàng

Thời vị ngộ hề vô sở tương

Hà ngộ kim hề thăng tư đường

Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng

Thất nhĩ nhân hà độc ngã trường

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

Hồ hiệt hàng hề cộng ngao tường

凤兮凤兮归故乡

遨游四海求其凰

时未遇兮无所将

何悟今兮升斯堂

有艳淑女在闺房

室迩人遐毒我肠

何缘交颈为鸳鸯

胡颉颃兮共翱翔

(Chim phượng chim phượng bay về cố hương

Ngao du bốn biển tìm chim hoàng

Chưa gặp được chim hoàng, không biết trú nơi nao

Sao đến nhà trong lòng sinh điều cảm mến

Có người đẹp trong khuê phòng

Người tuy gần nhưng lại tàn nhẫn với lòng ta

Làm sao có thể được như đôi uyên ương gối cổ nhau ân ái

Để chim phượng ta và chim hoàng nàng cùng bay lượn)

          Đêm đó, Trác Văn Quân thu thập đồ đạc trốn ra khỏi nhà, hội ngộ cùng Tư Mã Tương Như sớm đã đợi bên ngoài. Phụ thân của Trác văn Quân biết được vô cùng giận. Sau khi Trác văn Quân cùng Tư Mã Tương Như về Thành Đô, đối mặt với gia cảnh nghèo túng, họ lại trở về Lâm Cung mở một tiệm bán rượu, Trác Văn Quân tự mình đứng bán. Cuối cùng phụ thân của Trác Văn Quân cũng chấp nhận tình yêu của họ.

https://baike.baidu.com/item/%E5%87%A4%E6%B1%82%E5%87%B0/63800

Cầu hoàng tay lựa nên vần

Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào

(Bích Câu kì ngộ: 169 - 170)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 28/7/2022

Previous Post Next Post