Dịch thuật: Tác ấp (Tiếu lâm quảng kí)

 

作揖

          两亲家相遇于途, 一性急, 一性缓. 性缓者, 长揖至地, 口中谢曰: “新年拜节奉扰, 元宵观灯又奉扰, 端午看龙舟, 中秋赏玩月, 重阳赏菊, 节节奉扰, 未曾报答, 愧不可言.” 及说毕而起, 已半晌矣. 性急者苦其太烦, 早先避去, 性缓者视之不见, 问人曰: “敝亲家是几时去的?” 人曰: 看灯之后, 就不见了, 已去大半年矣!

                     (笑林广记 殊禀部)

TÁC ẤP

          Lưỡng thân gia tương ngộ vu đồ, nhất tính cấp, nhất tĩnh hoãn. Tính hoãn giả, trường ấp chí địa, khẩu trung tạ viết: “Tân niên bái tiết phụng nhiễu, Nguyên tiêu quan đăng hựu phụng nhiễu, Đoan ngọ khan long chu, Trung thu ngoạn nguyệt, Trùng dương thưởng cúc, tiết tiết phụng nhiễu, vị tằng báo đáp, quý bất khả ngôn.” Cập thuyết tất nhi khởi, dĩ bán hưởng hĩ. Tính cấp giả khổ kì thái phiền, tảo tiên tị khứ. Tính hoãn giả thị chi bất kiến, vấn nhân viết: “Tệ thân gia thị kỉ thời khứ đích?” Nhân viết: “Khán đăng chi hậu, tựu bất kiến liễu, dĩ khứ đại bán niên hĩ!”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

VÁI CHÀO

          Hai ông thân gia gặp nhau trên đường, một người vội tính, một người chậm tính. Người chậm tính khom lưng tới đất vái chào, miệng nói rằng: “Năm mới chúc tết quấy rầy anh, tiết Nguyên tiêu xem đèn lại quấy rầy anh, tiết Đoan ngọ xem đua thuyền rồng, tiết Trùng dương thưởng cúc, tiết nào cũng quấy rầy anh mà chưa từng báo đáp, quả thực là hổ thẹn không nói nên lời.” Ông ta nói xong đứng dậy, đã là cả buổi. Người vội tính bực mình vì ông ấy hay nói lằng nhằng đã bỏ đi từ lâu. Người chậm tính nhìn không thấy ông thân gia đâu, liền hỏi người bên cạnh: “Ông thân gia đi từ lúc nào vậy?” Người nọ đáp: “Sau khi xem đèn đã không thấy ông ta rồi, đi đã hơn nửa năm rồi!”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Tác ấp Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/7/2022

 

Previous Post Next Post