Dịch thuật: Chi viên nỡ hẹp hòi sao (121) (Bích Câu kì ngộ)

 

CHI VIÊN NỠ HẸP HÒI SAO (121) 

          Chi viên: Đúng ra là “Kì Viên” 祇园. “Kì Viên” tức “Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên” 祇树给孤独园, Thánh địa Phật giáo nổi tiếng, cũng được gọi là “Kì Viên tinh xá” 祇园精舍, “Kì Hoàn tinh xá” 祇桓精舍, tại Ấn Độ cổ. Đây là một tinh xá có quy mô lớn nhất lúc Đức Phật tại thế.

          Lúc Đức Phật tại thế, tại nước Ma Yết Đà 摩揭陀có một vị đại phú trưởng giả, tên là Tu Đạt 须达. Nhân vì ông hoan hỉ cứu giúp những người cô khổ bần cùng nên người ta gọi ông là “Cấp Cô Độc Trưởng Giả” 给孤独长者.

          Một ngày nọ, vị trưởng giả Tu Đạt nghe tin có Đức Phật đến thuyết pháp liền sinh tâm hoan hỉ, quy y làm Ưu bà tắc 优婆塞, đồng thời đề xuất cúng dường một tinh xá cho Đức Phật. Trải qua khảo sát, ông chọn được khu vườn của Thái tử Kì Đà 祇陀 trong nước, xin được mua. Thái tử Kì Đà ban đầu không bằng lòng, nên nói vui rằng, trừ phi dùng vàng trải khắp mặt đất của khu vườn, còn không thì không bán. Nào ngờ, vị trưởng giả Tu Đạt bằng lòng, nhanh chóng đem vàng tới.

          Thái tử Kì Đà cảm động trước tấm lòng chân thành của vị trưởng giả Tu Đạt, thế là hiến dâng khu vườn, đồng thời đem cây trong vườn làm vật cúng dường của mình dâng lên Đức Phật. Nhân đó, sau khi tinh xá hoàn thành, được gọi là “Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên” 祇树给孤独园, ý nghĩa là cây của thái tử Kì Đà, vườn của vị trưởng giả Cấp Cô Độc. Về sau, Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên trở thành Thánh địa Phật giáo.

http://fo.sina.com.cn/intro/basic/2018-06-06/doc-ihcqccin6030454.shtml

          Chi viên” (Kì Viên) ở câu này ý nói có tấm lòng hào phóng rộng rãi.

Chi viên nỡ hẹp hòi sao

Mở đường phương tiện chút nào được chăng?

(Bích Câu kì ngộ: 121 - 122)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/7/2022

Previous Post Next Post