Dịch thuật: Rằng: "Đây về đạo kim thằng" (123) (Bích Câu kì ngộ)

 

RẰNG: "ĐÂY VỀ ĐẠO KIM THẰNG" (123)

 

          Kim thằng: Sợi dây làm bằng vàng.

          Trong bài Xuân nhật quy sơn kí Mạnh Hạo Nhiên 春日归山寄孟浩然 của Lí Bạch 李白 có đoạn:

Chu phất di trần cảnh

Thanh sơn yết phạm diên

Kim thằng khai giác lộ

Bảo phiệt độ mê xuyên

…………..

朱绂遗尘境

青山谒梵筵

金绳开觉路

宝筏度迷川

………….

(Triều phục để lại cõi trần

Đến núi xanh bái yết đạo tràng Phật giáo

Kim thằng mở đường giác ngộ

 Bảo phiệt chở khỏi sông mê)

……………..

 

          Có lời chú rằng:

          “Kim thằng” 金绳: Trong kinh Phật có nói nước Li Cấu 离垢 dùng sợi dây chế tạo từ vàng để làm giới hạn. Điển xuất từ Pháp Hoa kinh 法华经. Vương Kì 王琦  khi chú đã dẫn lời trong Pháp Hoa kinh:

          Quốc danh Li Cấu, lưu li vi địa, hữu bát giao đạo, hoàng kim vi thằng, dĩ giới kì trắc.

          国名离垢, 琉璃为地, 有八交道, 黄金为绳, 以界其侧.

          (Có nước tên Li Cấu, lấy lưu li làm đất, có đường lớn thông tứ phương tứ duy, lấy vàng chế thành dây để làm giới hạn.)

https://m.slkj.org/c/35467.html

          “Đạo kim thằng” ý nói đạo Phật. Cả câu ý nói “Tôi đây theo đạo Phật”

 

Rằng: “Đây về đạo kim thằng

Trăng hoa sao khéo nói năng những lời”

(Bích Câu kì ngộ: 123 - 124)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/7/2022

Previous Post Next Post