Dịch thuật: Quân tử dữ tiểu nhân (Tiểu song u kí)

 

君子与小人

          要知自家是君子, 小人 (1), 只须五更头检点思想的是什么 (2), 便得.

                              (小窗幽记)

QUÂN TỬ DỮ TIỂU NHÂN

          Yếu tri tự gia thị quân tử, tiểu nhân (1), chỉ tu ngũ canh đầu kiểm điểm tư tưởng đích thị thập ma (2), tiện đắc.

                                                                                  (Tiểu song u kí)

Chú thích

1- Tự gia 自家: bản thân mình

2- Kiểm điểm 检点: tự mình kiểm điểm. tự mình phản tỉnh.

          Tư tưởng 思想: suy nghĩ, nghĩ đến.

Dịch nghĩa

QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

          Muốn biết bản thân mình là bậc quân tử có đức hay kẻ tiểu nhân vô đức, chỉ cần vào lúc trời sắp sáng tự mình phản tỉnh, xem thử những suy nghĩ của mình rốt cuộc là gì, thì có thể có được đáp án rõ ràng.

Phân tích và thưởng thức

          Mạnh Tử nói rằng:

“Cá, là món mà ta muốn; bàn tay gấu, cũng là món mà ta muốn. Nếu cả hai không thể có cùng một lúc thì bỏ cá mà lấy bàn tay gấu. Sống, là điều mà ta muốn; nghĩa, cũng là điều ta muốn. Nếu cả hai không thể được cùng một lúc thì bỏ sống mà giữ lấy nghĩa.”

Sự phân biệt quân tử và tiểu nhân ở chỗ, quân tử không vì lợi mà hại nghĩa; tiểu nhân lại nhân vì lợi mà hại người. Canh năm là lúc trời sắp sáng, mọi người vào lúc này đa phần đã ngủ ngon, bắt đầu tính toán sự việc nên làm trong ngày. Sự sai biệt những suy nghĩ trong lúc này, có thể biết được là quân tử hay tiểu nhân. Những gì mà bậc quân tử nghĩ đến luôn là làm thế nào làm việc để giúp đỡ mọi người; còn những gì mà kẻ tiểu nhân nghĩ đến luôn là làm thế nào để có được thanh sắc danh lợi. Có người nói mình là quân tử, có người nói người khác là tiểu nhân. Kì thực, vào lúc trời sắp sáng, chỉ cần xem xét những tính toán trong lòng rốt cuộc là gì, thì sự phân biệt quân tử và tiểu nhân là vô cùng rõ ràng.

Phụ lục của người dịch

Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.

          Toàn sách được chia làm 12 quyển:

     quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭

     quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景

     quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮

     quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩

          Theo http://www.360doc.com/content

                   http://baike.baidu.com/view/147434.htm

          Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).

Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.

Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

Nguồn http://www.360doc.com/content

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 06/7/2022

Nguyên tác

QUÂN TỬ DỮ TIỂU NHÂN

 君子与小人

Trong quyển

TIỂU SONG U KÍ

小窗幽记

Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒

Chú dịch: Lôi Phương 雷芳

Sùng Văn thư cục, 2007.

Previous Post Next Post