Dịch thuật: Nước bèo dù có duyên sau (141) (Bích Câu kì ngộ)

 

NƯỚC BÈO DÙ CÓ DUYÊN SAU (141)

          Nước bèo: Điển xuất từ bài Đằng Vương Các tự 滕王閣序 của Vương Bột  王勃 đời Đường.

          Quan san nan việt, thuỳ bi thất lộ chi nhân. Bình thuỷ tương phùng, tận thị tha hương chi khách.

          關山難越, 誰悲失路之人. 萍水相逢, 盡是他鄉之客.

          (Quan san khó vượt, ai là người thương xót kẻ lỡ đường. Bèo nước gặp nhau, hết thảy đều là khách tha hương)

          Thành ngữ “Bình thuỷ tương phùng” 萍水相逢 bèo nhân theo nước mà trôi nổi khắp nơi, tụ tán bất định, vốn dùng để ví người với người không quen biết, tình cờ gặp nhau. Ta thường nói là “duyên bèo nước”.

Nước bèo dù có duyên sau

Bến sông thử bắc nhịp cầu từ đây

(Bích Câu kì ngộ: 141 - 142)

Lá hồng ra mối chỉ hồng

Nước bèo kia cũng tương phùng có phen

(Bích Câu kì ngộ: 223 - 224)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 19/7/2022

Previous Post Next Post