Dịch thuật: Nguồn gốc họ Quý (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ QUÝ 

Về nguồn gốc họ (tính) Quý chủ yếu có 2 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ .

          Thời Xuân Thu, em trai của Lỗ Trang Công 鲁庄公là Quý Hữu 季友 bình định được loạn Khánh Phụ 庆父, con cháu lấy tên tự của ông làm họ (thị), xưng là Quý Tôn Thị 季孙氏, tại nước Lỗ chấp chính. Đời sau của Quý Tôn Thị giản xưng là Quý Thị 季氏.

2- Xuất phát từ tính Mị , là đời sau của Chuyên Húc Đế 颛顼帝.

          Con cháu xa của Chuyên Húc Đế颛顼帝 là Lục Chung 陆终 sinh được 6 người con, trong đó có một người tên Quý Liên 季连, nhân ở vào hàng quý (thứ tư), nên con cháu đời sau của ông, có người lấy đơn tính “Quý” làm họ (thị), có người lấy phức tính “Quý Liên” 季连 làm họ (thị).

Họ Quý chiếm 0.13% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị thứ 116. Hai tỉnh Giang Tô 江苏 và Chiết Giang 浙江 có nhiều người mang họ Quý.

Danh nhân các đời

          Thời Xuân Thu tại nước Lỗ có Quý Văn Tử 季文子, nhậm chức Tướng quốc qua ba triều Tuyên , Thành , Tương . Đầu thời Hán có du hiệp nổi tiếng là Quý Bố 季布. Triều Lương có Quý Nhã 季雅. Thời Đường có thi nhân Quý Quảng Sâm 季广琛. Cuối thời Bắc Tống có học giả Quý Lăng 季陵. Thời Minh có “Nhất môn thuần hiếu” 一门纯孝 (một nhà thuần hiếu) Quý Hậu Lễ 季厚礼, Quý Lập 季立, Quý Đình Xuân 季廷春, Kinh học gia Quý Bản 季本. Đời Thanh có tàng thư gia Quý Chấn Tuyên 季振宣.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 23/7/2022

Nguyên tác Trung văn

QUÝ TÍNH UYÊN NGUYÊN

季姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post