Dịch thuật: Ngự sử giả mất tờ cáo trạng để thử chân nguỵ

 

NGỰ SỬ GIẢ MẤT TỜ  CÁO TRẠNG ĐỂ THỬ CHÂN NGUỴ

          Lí Uyên 李渊 nguyên là đại quan của triều Tuỳ, về sau nhân lúc vào cuối triều Tuỳ thiên hạ đại loạn, khởi binh tại Thái Nguyên 太原, chiếm lĩnh Trường An 长安. Sau tiếp nhận nhượng vị của Tuỳ Cung Đế 隋恭帝 lên làm hoàng đế, kiến lập triều Đường, trở thành Đường Cao Tổ 唐高祖, đồng thời dần từng bước tiêu diệt các thế lực khác ở các nơi, thống nhất toàn quốc.

          Một ngày nọ, Đường Cao Tổ Lí Uyên 李渊đang thẩm duyệt phê văn trong triều, bỗng thấy có một mật cáo, thình lình viết Thứ sử Lí Tĩnh 李靖 tại Kì Châu 岐州 có ý đồ mưu phản, lại nêu ra một số tội. Đường Cao Tổ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy mình trước giờ vẫn xem Lí Tĩnh là thân tín, hơn nữa Lí Tĩnh chính tích hiển hách, một mực trung thành, sao lại đột nhiên mưu phản? Đường Cao Tổ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, càng thêm nghi hoặc, bèn tức tốc chọn một Ngự sử năng cán đến để thẩm lí vụ án.

          Ngự sử cảm thấy kinh ngạc, ông thường ngày nắm nắm bắt động thái của các quan viên, trước giờ chưa phát hiện qua có dấu vết mưu phản của Lí Tĩnh, ngược lại luôn cho rằng Lí Tĩnh là một trong những trung thần có thể đếm được trong triều. Trước lúc lên đường, để tiện cho việc thẩm án, Ngự sử thỉnh cầu Đường Cao Tổ, hi vọng cho vị quan đã cáo phát Lí Tĩnh cùng đi với mình nhằm tiện đối chứng. Đường Cao Tổ chuẩn y.

          Ngự sử ngày đêm kiêm trình đến Kì Châu, đến nơi, Ngự sử lệnh cho mọi người trú tại một dịch trạm mà người ta không chú ý. Sáng sớm hôm sau, Ngự sử bỗng nhiên muôn phần kinh sợ từ trong phòng xông ra, nói rằng tờ cáo trạng đã thất lạc, khó mà báo cáo kết quả. Mọi người đều ngơ ngác. Mất thứ mà hoàng thượng đã giao, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Ngự sử lửa giận bốc lên ba trượng lệnh đem người gánh cùng viên điển lại nắm giữ văn thư trói lại. Hai người sợ đến mức mặt không còn chút máu, luôn kêu oan.

          Ngự sử thẩm vấn một lúc, không có kết quả gì, nhanh chóng vô lại phòng, cho gọi viên quan mật cáo Lí Tĩnh vào, nói rằng:

          - Bổn quan không thận trọng làm thất lạc cáo trạng của ông, án này khó mà giải quyết thì đã đành, nhưng bảo tôi làm thế nào phục mệnh hoàng thượng đây? Chỉ đành nhờ ông viết lại bản khác.

          Vị quan nọ sắc mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng sợ uy nghiêm của Ngự sử, liền viết lại bản cáo trạng khác. Ngự sử nhận cáo trạng vừa nhìn qua sắc mặt đại biến, hét rằng:

          - Cẩu quan to gan, dám vu cáo Lí đại nhân. Người đâu! Bắt y lại cho ta.

          Viên quan nọ toàn thân run rẩy, nhưng miệng vẫn nói cứng rằng:

          - Tôi phạm tội gì, xin đại nhân nói rõ.

          Ngự sử cười lớn, bảo:

          - Dựa vào vào bản lĩnh của ông, ông tưởng có thể qua mắt ta được à?  Ông trước sau viết hai bản cáo trạng, những chỗ không giống nhau rất nhiều. Rõ ràng là ông bịa đặt không có căn cứ, không hợp tình hợp lí.

          Viên quan nọ không nói được lời nào, trải qua thẩm án, quả nhiên là vu cáo.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 26/7/2022

Nguyên tác Trung văn

NGỰ SỬ ĐÂU TRẠNG THÍ CHÂN NGUỴ

御史丢状试真伪

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post