Dịch thuật: Chính sử

 

CHÍNH SỬ

          Ngày trước, các học giả cũng rất chú trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử, địa vị của sử chỉ đứng sau kinh. Điển tịch sử bộ rất nhiều, chiếm địa vị trọng yếu nhất cũng chính là chính sử. Chính sử do phủ quan chủ trì biên soạn, mỗi khi gặp sự thay đổi triều đại, chính phủ triều mới sẽ phái một nhóm nhân viên (nhưng trướng đây thì không nhất định như vậy) biên soạn toàn sử của một đời, tích luỹ đến đời Thanh, những sử thư như thế có đến 24 loại, gọi là “Nhị thập tứ sử” 二十四史, tên sách và tác của “nhị thập tứ sử” như sau:

1- Sử kí 史记: Hán - Tư Mã Thiên 司马迁soạn

2- Hán thư 汉书: Đông Hán - Ban Cố 班固 soạn

3- Hậu Hán thư 后汉书: Tống - Phạm Việp 范晔 soạn

4- Tam quốc chí 三国志: Tấn – Trần Thọ 陈寿soạn

5- Tấn thư 晋书: Đường –  Nhóm Phòng Kiều 房乔soạn

6- Tống thư 宋书: Lương – Thẩm Ước 沈约soạn

7- Tề thư 齐书: Lương – Tiêu Tử Hiển 萧子显soạn

8- Lương thư 梁书: Đường – Diêu Tư Liêm 姚思廉soạn

9- Trần thư 陈书: Đường – Diêu Tư Liêm 姚思廉 soạn

10- Nguỵ thư 魏书: Bắc Tề - Nguỵ Thu 魏收 soạn

11- Bắc Tề thư 北齐书: Đường – Lí Bách Dược 李百药 soạn

12- Chu thư 周书: Đường: Đường – Nhóm Lệnh Hồ Đức Phần 令狐德棻soạn

13- Tuỳ thư 隋书: Đường – Nhóm Nguỵ Trưng 魏徵soạn

14- Nam sử 南史: Đường – Lí Diên Thọ 李延寿soạn

15- Bắc sử 北史: Đường – Lí Diên Thọ 李延寿soạn

16- Cựu Đường thư 旧唐书: Hậu Tấn – Nhóm Lưu Hu 刘昫soạn

17- Tân Đường thư 新唐书: Tống – Nhóm Âu Dương Tu 欧阳修soạn

18- Cựu Ngũ Đại sử 旧五代史: Tống – Nhóm Tiết Cư Chính 薛居正soạn

19- Tân Ngũ Đại sử 新五代史: Tống – Âu Dương Tu 欧阳修 soạn

20- Tống sử 宋史: Nguyên – Nhóm Thác Khắc Thác 托克托soạn

21- Liêu sử 辽史: Nguyên – Thác Khắc Thác 托克托 soạn

22- Kim sử 金史: Nguyên – Thác Khắc Thác托克托 soạn

23- Nguyên sử 元史: Minh – Nhóm Tống Liêm 宋濂soạn

24- Minh sử 明史: Thanh – Nhóm Trương Đình Ngọc 张廷玉 soạn

          “Nhập tứ sử” 廿四史ở trên, đến đời Thanh thì dừng, tổng cộng 3249 quyển. Triều Thanh tuy đã qua, nhưng chính sử do phủ quan biên soạn vẫn chưa hoàn thành. Đầu thời Dân Quốc 民国, Thanh sử quán vốn có, do Triệu Nhĩ Tốn 赵尔巽chủ trì công việc đó, đến năm Dân Quốc thứ 17, biên soạn thành một bộ sử cảo, tổng cộng 536 quyển, mục lục 5 quyển, đặt tên là Thanh sử cảo 清史稿, từng in qua loa, chẳng bao lâu thì bị cấm. Thư điếm Khai Minh 开明 ấn hành “nhập ngũ sử” 廿五史, đã đưa Tân Nguyên sử 新元史do Kha Thiệu Mẫn 柯劭忞 biên soạn vào. Tân Nguyên sử vào năm Dân Quốc thứ 9 viết xong bản thảo, theo mệnh lệnh của chính phủ đưa vào chính sử, nội dung so với Nguyên sử chính xác đầy đủ hơn.

          Sử kí 史记, Hán thư 汉书, Hậu Hán thư 后汉书, Tam quốc chí 三国志  hợp xưng là “Tứ sử” 四史, là bộ phận được mọi người coi trọng nhất trong “nhập ngũ sử”, những người đọc sử trước đây, không cần phải đọc toàn bộ “nhập tứ sử”, nhưng với bốn bộ sử này là phải đọc, nhất là Sử kí 史记, Hán thư 汉书, văn chương ưu mĩ, không chỉ được xem là sử thư cần đọc, mà còn được xem là tác phẩm văn học cần đọc. Nói về thể lệ của chính sử, do Tư Mã Thiên 司马迁sáng lập, Ban Cố 班固 kế thừa có thay đổi, các tác giả viết sử về sau hoàn toàn theo đó, không có hình thức mới.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 27/7/2022

Nguyên tác

SỞ VỊ CHÍNH SỬ

所谓正史

Trong quyển

QUỐC HỌC THƯỜNG THỨC

国学常识

Tác giả: Tào Bá Hàn 曹伯韩

Bắc Kinh: Hoá học công nghiệp xuất bản xã, 2017

Previous Post Next Post