Dịch thuật: Ả Hằng ví nặng lòng yêu (187) (Bích Câu kì ngộ)

 

Ả HẰNG VÍ NẶNG LÒNG YÊU (187)

          Ả Hằng: Tức Hằng Nga 恒娥 cũng gọi là Thường Nga 嫦娥, nhân vật trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc.

          Theo truyền thuyết, Hằng Nga 恒娥vốn là vợ của Hậu Nghệ 后羿. Hậu Nghệ bắn rụng 9 mặt trời, được Tây Vương Mẫu 西王母tặng cho tiên dược trường sinh bất lão. Hậu Nghệ không nỡ uống một mình bèn cho cho Hằng Nga giữ. Học trò của Hậu Nghệ là Bàng Mông 逢蒙 biết được, bức Hằng Nga giao thuốc. Hằng Nga không biết làm thế nào, trong lúc khẩn cấp đành nuốt tiên dược, rồi nhẹ bay lên cung trăng. Hậu Nghệ sau khi về nhà biết được đau buồn không dứt, thế là hàng năm vào ngày rằm tháng 8, bày lễ cũng trăng đoàn tụ với Hằng Nga.

Theo ghi chép trong Hoài Nam Tử 淮南子 thời Tây Hán, do bởi Hằng Nga nuốt tiên dược bất tử đã bay lên cung trăng biến thành con cóc giã thuốc. Theo lời chú Hoài Nam Tử  淮南子 của Cao Dụ 高诱 thời Đông Hán, Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ, vốn tên là 恒娥 (Hằng Nga), nhân vì tị huý hoàng đế Lưu Hằng 刘恒nên đổi gọi là 嫦娥(Thường Nga) (cũng viết là 常娥)

https://baike.baidu.com/item/%E5%AB%A6%E5%A8%A5%E5%A5%94%E6%9C%88/106

http://m.xinhuanet.com/js/2017-10/04/c_1121758003.htm

Ả Hằng ví nặng lòng yêu

Rẽ mây mở lối tinh thiều cho nao

(Bích Câu kì ngộ: 187 - 188)

Hay là lỗi sổ Hằng Nga

Đêm đông vò võ bóng tà sao thưa

(Bích Câu kì ngộ: 499 - 500)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 30/7/2022

Previous Post Next Post