Dịch thuật: Đại sự bất hồ đồ (Thành ngữ cố sự)

 

ĐẠI SỰ BẤT HỒ ĐỒ

大事不糊涂

Việc lớn không hồ đồ

Giải thích: Đối với việc lớn đầu óc luôn tỉnh táo, không hồ đồ chút nào.

Xuất xứ: Nguyên . Thoát thoát đẳng 脱脱等: Tống sử - Lữ Đoan truyện 宋史 - 吕端传

          Đầu thời Bắc Tống, Gián nghị đại phu Lữ Đoan 吕端, làm việc rất công chính, thị phi phân minh, hơn nữa lại cẩn thận, khiêm hoà, hoàng đế Thái Tông 太宗 rất tín nhiệm, thăng ông làm Tham tri chính sự 参知政事. Năm sau, Khấu Chuẩn 寇准 cũng làm Tham tri chính sự, lúc này Lữ Đoan chủ động thỉnh cầu hoàng đế, cho ông ở dưới Khấu Chuẩn, hoàng đế càng khen ngợi ông ta.

          Tể tướng đương thời là Lữ Mông Chính 吕蒙正, hoàng đế Thái Tông không vừa lòng ông ta, muốn Lữ Đoan thay thế. Hoàng đế hỏi ý kiến các đại thần, có vị lão thần nói rằng:

          - Con người Lữ Đoan hồ đồ!

          Hoàng đế Thái Tông lắc đầu nói rằng:

          - Không đúng, trẫm rất hiểu ông ấy. Ông ấy việc nhỏ hồ đồ, việc lớn thì không hồ đồ!

          Thái Tông quyết định lấy Lữ Đoan làm Tể tướng.

          Ngày nọ, Thái Tông tổ chức yến tiệc tại hoa viên chiêu đãi quần thần. trong bữa tiệc có làm bài thơ Điếu ngư thi 钓鱼诗:

Dục nhị kim câu thâm vị đạt

Bàn Khê tu vấn điếu ngư nhân

欲饵金钩深未达

磻溪须问钓鱼人

(Muốn dùng lưỡi câu vàng câu lấy cá nhưng sâu chưa tới được

Nên hỏi người buông câu ở Bàn Khê)

          Các đại thần nghe qua hai câu thơ đó, trong lòng hiểu rõ, đó là ám chỉ việc Lữ Đoan làm Tể tướng, mọi người đều biểu thị tán đồng. Hoàng đế Thái Tông cảm khái nói rằng:

          - Lữ Đoan trải qua 40 năm làm quan, trẫm mới trọng dụng, trẫm hãy còn ân hận là nhậm dụng ông ấy muộn.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 31/7/2022

Nguyên tác Trung văn

ĐẠI SỰ BẤT HỒ ĐỒ

大事不糊涂

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post