Dịch thuật: Cuộc chiến trường kì giữa triều Thương thời kì cuối với Đông Di (tiếp theo)

 

CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KÌ GIỮA TRIỀU THƯƠNG THỜI KÌ CUỐI 

VỚI ĐÔNG DI

(tiếp theo)

          Khoảng thời Đạo Quang 道光triều Thanh (1821 – 1850), tại Lương Sơn 梁山 tỉnh Sơn Đông 山东 đã khai quật được một số đồng khí, trong đó có một món tên là “Tiểu thần dư tôn” 小臣艅尊. Chiếc tôn này có hình dạng con tê ngưu, chiếc sừng trên mũi thô lớn, đôi mắt truyền thần, sống động như thật, là trân phẩm nghệ thuật hiếm có, đương thời là loại lễ khí dùng để đựng rượu. Trên tôn có minh văn:

          Đinh Tị vương tỉnh Quỳ , vương tứ Tiểu thần Dư quỳ bối. Duy vương lai chinh di phương, duy vương thập tự hựu ngũ, Dung  nhật.

          丁巳王省夔囗, 王赐小臣艅夔贝. 唯王来征夷方, 唯王十祀又五, 肜日.

          “Tỉnh” tức tuần hành, tuần tỉnh. “Quỳ ” là địa danh. “Tiểu thần” 小臣 là quan danh. Căn cứ vào việc nghiên cứu minh văn trên đồng khí, chúng ta có thể biết Dung quý肜季 năm Đế Ất thứ 15 (người Thương trong một năm đối với tổ tiên tế tự một lần gọi là “chu tế” 周祭. “Chu tế phân ra 5 giai đoạn khác nhau, “Dung quý” là một trong số đó), có một Tiểu thần tên Dư, nhân vì theo Thương vương chinh phạt Đông Di có công, trên đường ban sư hồi triều, được Thương vương Đế Ất ban tặng “cận bối” 堇贝. Vì thế, Tiểu thần Dư đúc chiếc tôn để làm kỉ niệm, đồng thời đem nguyên uỷ sự tình chạm trên đồng khí.

          Sau khi Đế Ất 帝乙 qua đời, Đế Tân 帝辛 (Trụ vương – ND) kế thừa vương vị. Sauk hi Trụ vương 纣王 lúc đánh bại nước Lê chẳng bao lâu (nay là huyện Lê Thành 黎城 Sơn Tây 山西), Di tộc phương đông lại phát động cuộc phản loạn quy mô lớn. Thương Trụ vương không quan tâm đến những lời khuyên của đại thần Tổ Y 祖伊 về việc phải đề phòng người Chu, đã dốc hết binh lực cả nước đổ vào cuộc chiến với Đông Di ở phương xa. “Trụ khắc Đông Di” 纣克东夷 (Trụ vương đánh thắng Đông Di) (Tả truyện – Chiêu Công thập nhất niên 左传 - 昭公十一年) giành được thắng lợi to lớn, bắt được cả “ức triệu Di nhân” 亿兆夷人  (Tả truyện – Chiêu Công nhị thập tứ niên左传 - 昭公二十一四年) làm nô lệ. Từ đó Di phương không gượng dậy được nữa, thần phục vương triều Thương.

          Theo ghi chép trong cổ thư Lã Thị Xuân Thu 吕氏春秋, người Thương trong quá trình chiến tranh trường kì với Đông Di, từng sử dụng “tượng đội” 象队 (đội quân voi). Đội tượng đội này trên chiến trường là vô địch, có sức uy nhiếp cự lớn. Căn cứ vào sự nghiên cứu  tài liệu giáp cốt văn và tài liệu khai quật khảo cổ, khí hậu trung nguyên đời Thương ấm hơn nhiều so với hiện nay, thích hợp cho sự sinh tồn động vật Á nhiệt đới hoặc nhiệt đới như đại tượng. Người Thương không chỉ săn bắt voi rừng, mà còn thuần hoá voi rừng thành voi nhà đồng thời cho sinh sản voi con. Mùa xuân năm 1978, trong một hầm tế tự tại khu Vương lăng 王陵 Ân Khư 殷墟, đã phát hiện một con voi nhỏ đã được thuần hoá trên cổ đeo chuông đồng, đây là hầm voi thứ hai sau hầm voi thứ nhất phát hiện trước giải phóng, đối với việc nghiên cứu khí hậu trung nguyên và các loài động vật  đời Thương nó có ý nghĩa trọng đại. Nhân đó, việc vương triều Thương từng thuần dưỡng voi dùng trong chiến đấu với Đông Di mà văn hiến ghi chép là điều có thể.

          Chiến tranh giữa vương triều Thương với Đông Di, tuy cuối cùng Đông Di thất bại và cáo chung, nhưng trận chiến lãng phí thời gian lâu dài này đã hao tốn tài lực và nhân lực, hơn nữa nô lệ mà bắt được cũng “li tâm li đức” 离心离德 với vương triều Thương. Tất cả những điều đó càng tăng thêm độ sâu cho nguy cơ xã hội của vương triều Thương, tạo nên cơ hội cho người Chu.

          Tuy là như vậy, những năm cuối cùng của vương triều Thương, đặc biệt là Thương Trụ vương chú ý tổ chức và xây dựng phía đông nam, khiến văn hoá trung nguyên tương đối tiên tiến được truyền bá đến khu vực rộng lớn mà Di nhân cư trú, tăng cường sự giao lưu chính trị, kinh tế, văn hoá giữa khu vực vùng biên tương đối lạc hậu với khu vực tiên tiến mà trung tâm là Ân đô An Dương, đặt nền móng sơ bộ cho việc hình thành một quốc gia đa dân tộc thống nhất, về khách quan, còn có tác dụng nhất định đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc.

                                                                                  (hết)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 19/7/2022

Nguồn

TÂY CHU SỬ THOẠI

西周史话

Tác giả: Vương Vũ Tín 王宇信

Trung Quốc quốc tế quảng bá xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post