Câu đối: Phương thảo tà dương hoàng diệp địa .....

 

芳草斜陽黃葉地

寒煙秋色碧雲天

Phương thảo tà dương hoàng diệp địa

Hàn yên thu sắc bích vân thiên

(Theo bài từ điệu “Tô mạc già” của Phạm Trọng Yêm)

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 18/7/2022

Previous Post Next Post