Dịch thuật: "Bất đảo ông" là người như thế nào

 

“BẤT ĐẢO ÔNG” LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO

          Về tên gọi “bất đảo ông” 不倒翁, có một truyền thuyết như sau:

          Vào thời Xuân Thu tại nước Sở, Biện Hoà 卞和có được một khối đá thô, nhưng bao bọc bên trong là viên ngọc đẹp, Biện Hoà hai ba lần đem dâng lên Sở Vương. Sở Vương nhìn khối đá cảm thấy Biện Hoà đang đùa cợt mình, bèn sai người chặt đôi chân của Biện Hoà, Biện Hoà vô cùng thương tâm nhìn Kinh sơn 荆山 mà gào khóc. Sở Văn Vương 楚文王 nghe nói, cảm thấy có ẩn tình liền sai người gọi Biện Hoà về lại. Khi thợ ngọc bổ khối đá, một viên ngọc đẹp lộ ra. Sở Văn Vương cảm thán rằng:

          - Biện Hoà này quả thật là một ông lão không hề nghiêng ngả (bất đảo chi ông 不倒之翁).

          Thế là, những người mà không sợ quyền thế, kiên trì quan điểm của mình được mọi người gọi là “bất đảo chi ông” 不倒之翁.

          Trong dân gian, còn có một truyền thuyết liên quan đến “bất đảo ông”:

          Tương truyền, triều Thanh có một vị đại quan, rất nhiều người đến dựa dẫm nhà ông ta. Đại quan khéo léo lập danh mục, ngầm bảo môn sinh của họ tặng lễ vật. Mọi người tặng trân bảo, có một môn sinh chỉ ôm một chiếc hộp gỗ. Đại quan mở ra xem, rốt cuộc là một số bất đảo ông lớn nhỏ khác nhau.

          Đợi anh ta đi khỏi, vợ con của đại quan nôn nóng chọn lấy món mà mình thích. Họ phát hiện, bất đảo ông lớn nhất mà anh chàng môn sinh tặng phía sau có viết:

Đầu nhuệ năng toản

Phúc không năng thụ

Quan đái tôn nghiêm

Diện hoà tâm cấu

Trạng tự dị đảo

Thực lập bất phốc

头锐能钻

腹空能受

冠带尊严

面和心垢

状似易倒

实立不扑

(Đầu thì nhọn có thể dùi

Bụng thì rỗng có thể chứa

Mũ với đai tôn nghiêm

Nhưng mặt và tâm dơ bẩn

Bộ dạng nhìn có thể ngã

Nhưng quả thực đứng không đổ)

          Do đó, hạng người giỏi dựa thế leo cao, có thể theo hoàn cảnh mà điều chỉnh bản thân nhằm duy trì quyền thế, cũng chính là “bất đảo ông”.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 24/7/2022 

 Nguyên tác Trung văn

“BẤT ĐẢO ÔNG” THỊ NHẤT CHỦNG THẬP MA DẠNG ĐÍCH NHÂN

不倒翁是一种什么样的人

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post