Câu đối: Thuỷ điệt đông tây nguỵ khuyết .....

 

水蛭東西魏闕

鯊魚上下江湖 

Thuỷ điệt đông tây nguỵ khuyết

Sa ngư thượng hạ giang hồ

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                               Quy Nhơn 13/7/2022

 

Previous Post Next Post