Sáng tác: Tức sự

 

即事

催殘黎庶

黔首遭殃

默默獨處

誠然無良 


逼害眾人

罪徒犯法

哽哽相憐

便是大惡

              黃章興

TỨC SỰ

Thôi tàn lê thứ

Kiềm thủ tao ương

Mặc mặc độc xử

Thành nhiên vô lương 


Bức hại chúng nhân

Tội đồ phạm pháp

Ngạnh ngạnh tương lân

Tiện thị đại ác 

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 22/6/2022

Previous Post Next Post