Dịch thuật: Mấy thu hạt ngọc Lam Điền chưa giâm (68) (Bích Câu kì ngộ)

 

MẤY THU HẠT NGỌC LAM ĐIỀN CHƯA GIÂM (68)

          Ngọc Lam Điền: Nhân vì sản xuất tại núi Lam Điền 蓝田 ở thành phố Tây An 西安 tỉnh Thiểm Tây 陕西nên có tên “Lam Điền ngọc”. Ngọc Lam Điền rất nổi tiếng, là một trong “tứ đại danh ngọc” của Trung Quốc, 4 loại ngọc đó là:

          - Lam Điền ngọc 蓝田玉

          - Hoà Điền ngọc  和田玉

          - Tụ ngọc  岫玉

          - Độc Sơn ngọc  独山玉

          Trong thư tịch cổ các đời đều có ghi chép Lam Điền sản sinh mĩ ngọc.

          Lí Thương Ẩn 李商隐  thời Đường có bài “Cẩm sắt” 锦瑟:

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên

Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

锦瑟无端五十弦

一弦一柱思华年

庄生晓梦迷蝴蝶

望帝春心托杜鹃

沧海月明珠有泪

蓝田日暖玉生烟

此情可待成追忆

只是当时已惘然

Cây đàn sắt kia hà cớ gì lại có năm mươi dây

Mỗi dây mỗi trụ đều khiến ta nhớ lại lúc thanh xuân

Trang Chu từng nằm mộng thấy mình hoá bướm

Nỗi niềm u buồn của Vọng Đế gởi vào tiếng kêu của chim đỗ quyên

Dưới ánh trăng nơi biển xanh kia, nước mắt cũng hoá thành hạt châu

Ngọc ở Lam Điền trong nắng ấm cũng dường như toả khói

Những cảnh tình đó sao đến nay mới có thể tưởng nhớ lại

Bởi vì lúc đó lòng ta chỉ là một khối mông lung.

https://baike.baidu.com/item/%E9%94%A6%E7%91%9F/396

            Câu này ý nói Tú Uyên chưa có gia đình.

Đã người trong sách là duyên

Mấy thu hạt ngọc Lam Điền chưa giâm

(Bích Câu kì ngộ: 67 - 68)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 21/6/2022

Previous Post Next Post