Dịch thuật: Tặc thí (Tiếu lâm quảng kí)

 

贼屁

          穿窬躲在人家床底, 忽撒一屁甚响. 夫骂妻, 妻云: “你撒了屁, 倒来冤屈我!” 争闹不已. 贼无奈 只得出来招认曰: “这屁其实是贼放的.”

                    (笑林广记 形体部)

TẶC THÍ

          Xuyên du đoá tại nhân gia sàng để, hốt tát nhất thí thậm hưởng. Phu mạ thê, thê vân: “Nễ tát liễu thí, đảo lai oan khuất ngã!” Tranh náo bất dĩ. Tặc vô nại, chỉ đắc xuất lai chiêu nhận viết: “Giá thí kì thực thị tặc phóng đích,”

                                                                   (Tiếu lâm quảng kí – Hình thể bộ)

TÊN TRỘM VÃI RẮM

          Một tên trộm núp nơi gầm giường ở một nhà nọ, thình lình vãi ra một cái rắm rõ to. Anh chồng mắng chị vợ, chị vợ nói rằng: “Ông vãi rắm ra lại đổ oan cho tôi!” Hai người cãi nhau không thôi. Tên trộm không biết làm sao, đành bò ra nhận, nói rằng: “Cái rắm lúc nãy là do tôi vãi ra đấy.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Tặc thí Hình thể bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 21/6/2022

 

Previous Post Next Post