Dịch thuật: Phá phủ trầm chu, Cự Lộc quyết chiến

 

PHÁ PHỦ TRẦM CHU, CỰ LỘC QUYẾT CHIẾN

Hạng Vũ tiêu diệt chủ lực quân Tần

          Từ lúc Hạng Lương 项梁 hội chư tướng tại huyện Tiết , sau khi quyết định liên hợp phản Tần, một cao trào phản Tần mới đã xuất hiện.

          Tháng 6 năm Tần Nhị Thế 秦二世 thứ 2 (năm 208 trước công nguyên), tướng Tần là Chương Hàm 章邯sau khi kế tục trấn áp quân khởi nghĩa Trần Thắng 陈胜đã chuyển binh về hướng đông, vây Nguỵ Vương Cữu ở Lâm Tế 临济 (nay là phía đông Phong Khâu 封丘 Hà Nam 河南). Nguỵ Vương Cữu phái Chu Bố 周布cầu cứu Tề, Sở. Tề Vương Điền Đam 田儋, Sở tướng Hạng Tha 项它dẫn binh theo Chu Bố đi cứu Nguỵ, nhưng viện quân thất lợi, Tề Vương Điền Đam cùng Châu Bố đều chiến tử, Nguỵ Vương Cữu tự thiêu thân vong. Điền Vinh 田荣 thu thập tàn binh của anh là Điền Đam, chạy về phía đông đến Đông A 东阿 (nay là phía đông bắc Dương Cốc 阳谷 Sơn Đông 山东), lại gặp phải sự truy kích và bao vây của Chương Hàm, Điền Vinh lâm vào tình cảnh nguy cấp. Tháng 7 năm đó, Hạng Lương đem binh đánh Cang Phủ 亢父 (nay là phía nam Tế Ninh 济宁Sơn Đông 山东), nghe nói Điền Vinh cáo cấp bèn dẫn quân tiến lên phía bắc cứu viện, đánh bại quân Tần tại Đông A, Chương Hàm bị bức phải chạy về hướng tây.

          Đương thời, sau khi Hạng Lương phái Hạng Vũ 项羽, Lưu Bang 刘邦 dẫn quân công chiếm Thành Dương 城阳 (nay là phía đông nam Nhân Thành 鄄城 Sơn Đông 山东), họ lại tại Bộc Dương 濮阳 (nay là phía nam Bộc Dương 濮阳 Hà Nam 河南) từ hướng đông đánh chặn quân Chương Hàm đang chạy về phía tây, một lần nữa đánh bại nhanh quân chủ lực này của Tần, Chương Hàm bị bức thoái lui giữ Bộc Dương. Lúc bấy giờ, Hạng Vũ, Lưu Bang hồi sư về đông nam, tấn công Định Đào 定陶 (nay là phía tây bắc Định Đào 定陶 Sơn Đông 山东. Nhân vì Định Đào chưa có thể công phá, họ lại dẫn quân phát triển về hướng tây.

          Tháng 8 năm đó, Hạng Vũ, Lưu Bang chuyển sang đánh Ung Khâu 雍丘(nay là huyện Khỉ Nam 河南), tại nơi đây đại phá quân Tần, giết chết Quận thú Tam Xuyên là Lí Do 李由. Hạng Lương tại Đông A đánh bại Chương Hàm, cũng dẫn quân tiến về hướng tây, một lần nữa tại Định Đào kích phá quân Tần.

          Quân khởi nghĩa chuyển chiến hai tháng, giành được từng chút thắng lợi, quân Tần tổn binh hao tướng, bị đánh trầm trọng. Lúc này, Hạng Lương kiêu ngạo khinh địch, có người khuyên, nhưng ông ta không nghe. Kết quả quân Chương Hàm sau khi được bổ sung, liền lợi dụng điểm yếu khinh địch của Hạng Lương, nhân lúc đêm tối đột nhiên phát khởi tập kích Định Đào, khiên quân khởi nghĩa gặp phải sự thất bại thảm hại, Hạng Lương cũng tuẫn mạng trong chiến dịch lần này. Định Đào bị mất, khiến quân khởi nghĩa một lần nữa bị bẻ gãy. Lúc bấy giờ Hạng Vũ, Lưu Bang đang tấn công Trần Lưu 陈留 (nay là phía đông nam Khai Phong 开封Nam 河南) nghe được tin, lập tức triệt thoái về hướng đông cùng với quân của Lữ Thần 吕臣, tập kết tại vùng Bành Thành 彭城. Lữ Thần trấn thủ phía đông Bành Thành, Hạng Vũ trấn thủ phía tây Bành Thành, Lưu Bang trấn thủ huyện Nãng (nay là phía tây huyện Tiêu An Huy 安徽), để bảo toàn lực lượng quân khởi nghĩa. Đồng thời lại đưa Sở Hoài Vương từ Hu Di 盱眙 đến Bành Thành.

          Để thích ứng với yêu cầu của hình thế mới, quân khởi nghĩa bố trí lại lực lượng quân sự: Hợp quân của Hạng Vũ và Lữ Thần, do Sở Hoài Vương thống suất, Nhậm mệnh Lữ Thần làm Tư đồ 司徒, phụ thân của Lữ Thần là Lữ Thanh 吕青làm Lệnh doãn 令尹; lấy Lưu Bang làm Nãng quận trưởng 砀郡长, thống suất binh Nãng quận. Sự điều chỉnh này khiến binh lực quân khởi nghĩa tương đối tập trung, nổi bật tác dụng về quân sự của  Hạng Vũ và Lưu Bang. ….

                                                                                   (còn tiếp)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 22/6/2022

Nguyên tác Trung văn

PHÁ PHỦ TRẦM CHU, CỰ LỘC QUYẾT CHIẾN

破釜沉舟, 巨鹿决战

Trong quyển

TẦN HÁN SỬ THOẠI

秦汉史话

Tác giả: Phan Quốc Cơ 潘国基

Bắc Kinh: Trung Quốc quốc tế quảng bá xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post