Dịch thuật: Nguồn gốc họ Nghê (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ NGHÊ 

Về nguồn gốc họ (tính) Nghê chủ yếu có 2 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ, là hậu duệ của Hoàng Đế.

          Thời Xuân Thu, Chu Vũ Công 邾武公 phong cho người con thứ tại đất Vân (nay thuộc địa phận huyện Đằng Sơn Đông 山东), kiến lập nên nước Nghê , con cháu lấy tên nước làm họ. Sau khi nước mất, để tránh thù địch, đã đổi thành .

2- Dân tộc thiểu số đổi họ

          Hạ Nghê thị 贺郳氏 thời Bắc Nguỵ đổi sang Nghê thị郳氏, sau lại đổi thành 倪氏.

Họ Nghê chiếm 0.14% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị thứ 111.  Giang Tô 江苏, Hồ Bắc 湖北, Thượng Hải 上海 có nhiều người mang họ Nghê.

Danh nhân các đời

          Thời Hán có Nghê Manh 倪萌, người Lâm Thanh 临清, nhân nghĩa đôn hậu, là một hiếu tử nổi tiếng. Thời Đường có Hữu thừa tướng Nghê Nhược Thuỷ 倪若水. Nghê Toản 倪瓒, người Vô Tích 无锡 Giang Tô 江苏triều Nguyên, giỏi vẽ sơn thuỷ, cùng với Hoàng Công Vọng 黄公望, Vương Mông 王蒙, Ngô Trấn 吴镇 được xưng là “Nguyên mạt tứ đại gia” 元末四大家. Thời Minh có hoạ gia, thi nhân Nghê Nguyên Lộ 倪元珞. Đời Thanh có thư pháp gia, hoạ gia Nghê Xán 倪灿. Cuối đời Thanh có Nghê Ánh Điển 倪映典, người Hợp Phì 合肥An Huy 安徽, năm Tuyên Thống 宣统 thứ 2 thống lĩnh tân quân khởi nghĩa tại Quảng Châu 广州, tráng liệt hi sinh, năm đó chỉ mới 25 tuổi.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 16/6/2022

Nguyên tác Trung văn

NGHÊ TÍNH UYÊN NGUYÊN

倪姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post