Câu đối: Bạch tẩu niên linh đôi bối khúc .....

 

白叟年齡堆背曲

黃童書札壓腰彎

Bạch tẩu niên linh đôi bối khúc

Hoàng đồng thư trát áp yêu loan

(Người già tuổi tác chất trên lưng làm lưng còng

Trẻ con sách vở đè trên lưng làm lưng vẹo)

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 15/6/2022

Previous Post Next Post