Dịch thuật: Châu ken chữ, gấm thêu lời (65) (Bích Câu kì ngộ)

 

CHÂU KEN CHỮ, GẤM THÊU LỜI (65)

          Châu ken chữ: Tức “thi thành châu ngọc” 诗成珠玉.

          Đỗ Phủ 杜甫 ở bài Hoà Giả Xá Nhân tảo triểu 和贾舍人早朝 viết rằng:

Ngũ dạ lậu thanh thôi hiểu tiễn

Cửu trùng xuân sắc tuý tiên đào

Tinh kì nhật noãn long xà động

Cung điện phong vi yến tước cao

Triều bãi hương yên huề mãn tụ

Thi thành châu ngọc tại huy hào

Dục tri thế chưởng ti luân mĩ

Trì thượng vu kim hữu phụng mao

五夜漏声催晓箭

九重春色醉仙桃

旌旗日暖龙蛇动

宫殿微风燕雀高

朝罢香烟携满袖

诗成珠玉在挥毫

欲知世仉丝纶美

池上于今有凤毛

(Lúc canh năm tiếng của giọt đồng hồ như thôi thúc bình minh đến

 Trong cung sắc xuân rực rỡ, hoa đào tươi đẹp làm người ta say đắm

Cờ thêu hình long xà phất phơ bay trong nắng ấm

Chim yến tước bay cao trong cơn gió nhẹ thổi quanh cung điện

Sau buổi triều sớm, các đại thần trong tay áo đều đầy mùi hương

Vung bút lên viết thành bài thơ đẹp như châu ngọc

Muốn biết sự vinh diệu nối đời giữ việc soạn thảo chiếu thư cho hoàng đế

Chỉ cần xem Trung thư sảnh Giả Chí là có thể biết, như trên Phụng Hoàng trì đến nay hãy còn có phụng mao)

https://www.gushiju.net/ju/1262070

Gấm thêu lời: Tức “tú khẩu cẩm tâm” 绣口锦心, hình dung văn tứ ưu mĩ, từ tảo hoa lệ. Trong Khất xảo văn 乞巧文 của Liễu Tông Nguyên 柳宗元 thời Đường có câu:

Biền tứ lệ lục, tú khẩu cẩm tâm, Cung trầm Vũ chấn, sanh hoàng xúc thủ.

骈四俪六, 绣口锦心, 宫沉羽振, 笙簧触手

(Dùng câu tứ ngôn câu lục ngôn viết nên bài văn, lời văn trau chuốt hoa lệ, âm Cung trầm âm Vũ sôi nổi, tiếng sênh tiếng sáo xen nhau)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9E%E5%B7%A7%E6%96%87

Châu ken chữ, gấm thêu lời

Vàng gieo tiếng đất, hạc khơi bóng thuyền

(Bích Câu kì ngộ: 65 - 66)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 16/6/2022

Previous Post Next Post