Câu đối: Hồng y khê khách trì trung lập .....

 

紅衣溪客池中立

綠扇蕖仙水上香

Hồng y khê khách trì trung lập

Lục phiến cừ tiên thuỷ thượng hương 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 16/6/2022

Previous Post Next Post