Dịch thuật: Ngổn ngang mã tích xa trần thiếu ai (74) (Bích Câu kì ngộ)

 

NGỔN NGANG MÃ TÍCH XA TRẦN THIẾU AI (74) 

          Mã tích xa trần: Cũng nói là “xa trần mã tích” 车尘马迹, “xa triệt mã tích” 车辙马迹 chỉ dấu vết của ngựa xe đi qua, về sau mượn dùng để chỉ “hành tung”, “tung tích”. Điển xuất từ bài Lư Sơn Ngoạ Long Am kí 庐山卧龙庵记 của Chu Hi 朱熹  đời Tồng. 

          Dư kí tích kì xuất vu hoang nhân phế nhưỡng, nhi hựu hạnh kì thâm trở quýnh tuyệt, phi xa trần mã tích sở năng đáo. Thảng khả đắc thiện nhi hữu dã.

          予既惜其出于荒堙废壤, 而又幸其深阻敻绝, 非车尘马迹能到, 倘可得擅而有也.

          (Ta lấy làm tiếc am này bị bỏ hoang nơi xa xôi vắng vẻ, ở chốn thâm u, cách tuyệt với đời, không phải là nơi mà dấu vết ngựa xe dễ dàng tới được. Có lẽ ta riêng chiếm hữu nơi này)

http://wyw.5156edu.com/html/z8927m4513j5885.html

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngổn ngang mã tích xa trần thiếu ai

(Bích Câu kì ngộ: 73 - 74)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/6/2022

Previous Post Next Post