Dịch thuật: Đảm nhiệm Lang trung - Nhất minh kinh nhân (Tư Mã Thiên)

 

7- ĐẢM NHIỆM LANG TRUNG

NHẤT MINH KINH NHÂN 

          Tư Mã Thiên 司马迁 từ năm 20 tuổi bắt đầu du lịch các nơi, về sau lại tiếp tục mấy lần rời xa nhà, trường đồ bạt thiệp, trải qua bảy tám năm, đến năm 27 tuổi mới kết thúc. Du lịch khiến ông tăng trưởng kiến thức, tích luỹ được trong tay những tư liệu đầu tiên với số lượng lớn. Chàng thiếu niên đọc sách rời nhà lần đầu tiên, đến khi kết thúc lữ trình, nhuốm bụi phong trần, râu đã phất phơ.

          Tiên sinh Khổng An Quốc 孔安国tại triều đình nhậm chức Gián nghị đại phu 谏议大夫, đối với đệ tử đắc ý Tư Mã Thiên của mình rất quan tâm. Nghe nói Tư Mã Thiên tráng du trở về, Khổng An Quốc sau buổi chầu gặp Thái sử công Tư Mã Đàm 司马谈, liền nhiệt tình hỏi về tình hình của Tư Mã Thiên.

          - Không biết Thái sử đại nhân có dự tính gì về tương lai của Tử Trường?

          - Đương nhiên tôi hi vọng nó thừa tập gia học, soạn viết sử thư.

         - Theo chỗ lão phu biết, chí hướng trị sử tu văn, Tử Trường trước sau kiên định không dời, còn đối với chính trị Tử Trường cũng tràn đầy lòng tin. Khổng Tử nói rằng: ‘Học nhi ưu tắc sĩ.’ Tôi thấy, hay là thả cho Tử Trường bay cao. Tiến vào con đường làm quan, chưa hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc trị sử, có lẽ còn giúp được đối với công việc. Với Thái sử đại nhân, nếu không phải thân là Thái sử lệnh, thì làm sao có thể đọc được nhiều cổ tịch trân quý như thế.

          Tư Mã Đàm than một tiếng:

          - Ông nói chính xác, rất có lí, mà con đường làm quan hiểm ác. Nhưng nếu có cơ hội tốt để tiến vào con đường làm quan thì tôi cũng không ngăn cản. Việc đó phải xem vận may của cá nhân nó.

          - Thái sử đại nhân, tôi nghĩ ra được một cách, không biết ý của đại nhân như thế nào?

          - Xin Khổng đại nhân cứ nói.

          - Hay là có thể để Tử Trường tham gia hội khảo Bác sĩ đệ tử?

          Tư Mã Đàm thất kinh hỏi:

          - Hội khảo? ý của đại nhân là, Tử Trường chưa từng tham gia học tập Bác sĩ đệ tử, mà lại trực tiếp tham gia hội khảo?

          Khổng tiên sinh gật đầu:

          - Đúng vậy.

          Bác sĩ 博士 vốn là tên một chức quan, bắt nguồn từ thời Chiến Quốc. Triều Tần đến đầu đời Hán, chức trách Bác sĩ chủ yếu là nắm giữ đồ thư, hiểu rõ sử thực cổ kim, làm cố vấn cho hoàng đế, lương bổng là 600 thạch. Danh ngạch Bác sĩ bất định, lúc nhiều có đến mấy chục người. Mấy năm trước, Hán Vũ Đế tiếp nhận kiến nghị của Công Tôn Hoằng 公孙弘, lập Ngũ kinh Bác sĩ  五经博士 – con em của Bác sĩ, gọi là Bác sĩ đệ tử 博士弟子, sau đổi là Thái học sinh 太学生. Bác sĩ đệ tử do Thái thường 太常 phụ trách tuyển chọn, yêu cầu là thanh niên ưu tú tuổi tròn 18, nghi biểu đoan chính, siêng năng chăm chỉ học rộng biết nhiều. Một khi thành Bác sĩ đệ tử có thể miễn trừ dao dịch, phí dụng sinh hoạt do Thiếu phủ 少府 (vốn là cơ quan chuyên phụ trách sinh hoạt của hoàng đế) cung ứng, để tiện an tâm học tập. Danh ngạch Bác sĩ đệ tử thường năm duy trì 50 người, một năm cử hành hội khảo một lần. Người có thành tích ưu dị của kì hội khảo có thể điều nhậm chức quan.

          Tư Mã Thiên không phải là Bác sĩ đệ tử, nhưng ý của Khổng An Quốc là để Tư Mã Thiên cùng tham gia hội khảo với các Bác sĩ đệ tử khác. Cách làm như thế vốn không có tiền lệ. Tư Mã Đàm nói rằng:

          - Điều đó …….. e là không thoả chăng?

          - Có điều gì không thoả. Dựa vào tài học của Tử Trường, thanh niên trong thiên hạ hiện nay ai là người có thể sánh lại? Hà tất nhất định phải là Bác sĩ đệ tử. Còn như nói bất hợp thường quy, tôi nghĩ, lão phu này ra sức tiến cử, vấn đề không lớn lắm đâu.

          Tư Mã Thiên được sự tiến cử của tiên sinh Khổng An Quốc, thuận lợi tham gia hội khảo Bác sĩ đệ tử.

          Trong kì khảo thí, Tư Mã Thiên biểu hiện ưu tú, nhất minh kinh nhân 一鸣惊人 (kêu lên một tiếng làm kinh động mọi người), dẫn đến sự coi trọng của Vũ Đế.

           Trải qua tầng tầng khảo thí, từ đợt hội khảo lần đó, Vũ Đế tuyển chọn được một số nhân tài ưu tú, sắp xếp họ đảm nhiệm chức Lang trung 郎中 trong cung. Tư Mã Thiên có tên trong danh sách đó.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 28/6/2022

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006. 

Previous Post Next Post