Câu đối: Thanh long chuyển kiếp vi khưu dẫn .....

 

青龍轉劫為蚯蚓

朱雀投胎化秃鷹

Thanh long chuyển kiếp vi khưu dẫn

Chu tước đầu thai hoá ngốc ưng 

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 11/6/2022

 

Previous Post Next Post