Thư pháp: Khúc tháng Tư (HCH)

 


KHÚC THÁNG TƯ
Biển vẫn muôn trùng vang tiếng sóng
Thuyền đi vạn dặm chốn mù khơi
Cánh chim chao gió trời cao rộng
Và tiếng thời gian lặng lẽ trôi
Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 30/4/2022
Previous Post Next Post