Sáng tác: Khúc tháng Tư

KHÚC THÁNG TƯ

Ngày đi chút nắng chiều le lói

Trời chuyển dông hè, dông tháng Tư

Chiếc lá trở mình trong khoảng tối

Cành nghiêng trổ lộc cũng chần chừ


Biển vẫn muôn trùng vang tiếng sóng

Thuyền đi vạn dặm chốn mù khơi

Cánh chim chao gió trời cao rộng

Và tiếng thời gian lặng lẽ trôi

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 30/4//2022 

Previous Post Next Post