Dịch thuật: Thú vui bốn bạn thêm vui (33) (Bích Câu kì ngộ)

 

THÚ VUI BỐN BẠN THÊM VUI (33)

          Bốn bạn: Tức “văn phòng tứ bảo” 文房四寶/文房四宝 (bốn vật quý ở thư phòng), gồm bút (bút), mặc (mực) , chỉ (giấy), nghiễn (nghiên).

          Tên gọi “văn phòng tứ bảo” khởi nguồn từ thời Nam Bắc Triều. Trong lịch sử, Những vật mà gọi là “văn phòng tứ bảo” đã nhiều lần thay đổi. Thời Nam Bắc Triều đặc chỉ Chư Cát bút 诸葛笔 của Tuyên Thành 宣城 An Huy 安徽; Lí Đình Khuê mặc 李廷圭墨 của Huy Châu 徽州 An Huy 安徽; Trừng Tâm Đường chỉ 澄心堂纸 của Huy Châu 徽州 An Huy 安徽, Vụ Nguyên Long Vĩ nghiễn 婺源龙尾砚 của Huy Châu 徽州 An Huy 安徽.

          Từ đời Tống trở đi, “văn phòng tứ bảo” đặc chỉ Tuyên bút 宣笔 (Tuyên Thành 宣城 An Huy 安徽); Huy mặc 徽墨 (huyện Hấp Huy Châu 徽州An Huy 安徽); Tuyên chỉ 宣宣纸  (huyện Kinh Tuyên Thành 宣城 An Huy安徽; Hấp nghiễn 歙砚 (huyện Hấp  Huy Châu 徽州 An Huy 安徽), Thao nghiễn 洮砚 (huyện Trác Ni 卓尼 Cam Túc 甘肃); Đoan nghiễn 端砚 (Triệu Khánh 肇庆 Quảng Đông 广东, thời cổ gọi là Đoan Châu 端州)

          Sau đời Nguyên, Hồ bút 胡笔 (Hồ Châu 胡州 Chiết Giang 浙江) dần hưng thịnh, Tuyên bút 宣笔 dần suy. Sau cải cách, Tuyên bút dần khôi phục sức sống.

https://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E6%88%BF%E5%9B%9B%E5%AE%9D/25870

Thú vui bốn bạn thêm vui

Khắp trong bể thánh, đủ ngoài rừng tao

 (Bích Câu kì ngộ: 33- 34)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 20/5/2022

Previous Post Next Post