Dịch thuật: Giỏi nói biết đạo mới được làm quan

GIỎI NÓI BIẾT ĐẠO MỚI ĐƯỢC LÀM QUAN

          Ngày trước, một phú hộ mời mấy người bên ngoài đến canh giữ nhà cho mình, mấy người này ăn ở cùng nhau. Qua một thời gian dài, có người đề nghị:

- Nhóm chúng ta ở bên nhau, rất hoà khí, chi bằng chúng ta kết bái làm anh em, được không?

Những người khác đều nói được. Từng người tự nói tuổi của mình. Hàn Qua 韩瓜 lớn tuổi nhất làm Lão Đại, anh em được 8 người. Tám anh em thắp hương khấu đầu, thề với trời rằng:

- Tuy sinh không cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng có nạn cùng gánh, nếu ai có hai ý ba lòng thì trời đất không dung.

Lão Tứ Hồ Sấm 胡闯, tướng mạo khôi ngô vạm vỡ, biết văn biết chữ, giỏi điểm võ công, kinh nghiệm nhiều kiến thức rộng, con người lại tinh minh. Có một năm địa phương mùa màng thu hoạch không tốt, thổ phỉ nổi lên, địa phương lập võ đài tỉ thí võ, chọn võ trạng nguyên, lãnh binh đi dẹp thổ phỉ. Hồ Sấm đăng đài vòng tay hướng xuống dưới vái chào, lớn tiếng nói:

- Tại hạ bất tài, nguyện tỉ võ giao lưu cùng các vị anh hùng hảo hán, các bậc tiền bối, cùng các thầy, để phân cao thấp. Có ai tỉ thí xin mời lên đài.

Kết quả không có ai lên tiếng. Quan chủ khảo nói rằng:

- Không có ai lên đài, thì anh trước tiên tự thi triển một chút để mọi người mở mang tầm mắt.

Hồ Sấm lên tiếng đáp lời. Lập tức hiển khởi thân thủ, cầm đại đao cả trăm cân vung lên vung xuống như bay, chuyển động rất mạnh, lại còn cố ý quăng đao lên không trung, khi đao rơi xuống đến bàn chân, liền dùng bàn chân đỡ đao, công phu thuần thục lanh lẹ. Chung quanh reo hò như sấm. Diễn luyện kết thúc, quan chủ khảo tuyên bố:

- Các vị nghe đây, tráng sĩ Hồ Sấm này, kể từ hôm nay là võ cử của chúng ta, lãnh binh nguyên soái.

Hồ Sấm lên ngựa lên đường nhậm chức.

Nghe nói Lão Tứ làm quan, Lão Đại liền triệu tập mấy anh em nói rằng:

- Lão Tứ làm quan rồi, chúng ta phải theo anh ta để tìm con đường, xem thử ai là thích hợp?

Mọi người chọn tới chọn lui, cho rằng Lão Tam Viên Tuyền 袁泉 giỏi nói biết đạo, để cho anh ta đi. Lão Đại Hàn Qua sợ làm không tốt sẽ hỏng việc, liền quyết định tự mình đi.

          Lão Tứ thấy đại ca đến, vô cùng cung kính, chiêu đãi rượu ngon món ngon, lại còn có văn võ quan viên bồi toạ, rất là náo nhiệt. Lão Tứ nói rằng:

          - Đại ca, có việc gì đến đây, mấy anh em ở nhà khoẻ không?

          Lão Đại nói rằng:

          - Cũng như  trước, ngày tháng cứ túng thiếu.

          Lão Đại nói xong, Lão Tứ liền lộ vẻ không vui, nhân vì ngày thường Lão Tứ thường nói khoác với thuộc hạ rằng mình núi nam đánh hổ, núi bắc đánh sói, kết giao hết thảy nếu không phải là quan thì cũng là người có máu mặt, căn bản là chưa làm bạn với những người nghèo. Nói một thôi một hồi như xua đuổi Lão Đại. Lão Đại vẫn chưa biết chuyện gì, trở về nói lại với mọi người. Lão Tam nói rằng:

          - Lần này để tôi đi, nếu làm không tốt sẽ không quay về gặp anh em.

          Lão Tam đến Hồ phủ, Hồ Sấm thấy Lão Tam đến, lại chiêu đãi, văn vó quan viên ngồi bên cạnh. Lão Tứ hỏi Lão Tam:

          - Tam ca, có việc gì mà đến đây vậy? mấy anh em như thế nào? Cuộc sống như thế nào?

          Lão Tam Viên Tuyền làm bộ, rất thần khí, nói rằng:

          - Em còn nhớ không, nghĩ đến năm đó, tai hoạ thổ phỉ nổi lên, dân sống không yên. Để cứu lê dân bách tính, mấy anh em dưới sự lãnh đạo của em, tiêu diệt rất nhiều hồ phỉ khấu tặc. Đặc biệt là Lão Tứ em bản thân đi trước sĩ tốt. uy phong lẫm lẫm, tay cầm trường thương, bắt sống tên cầm đầu thổ phỉ, khiến thổ phỉ phải bò phải chạy. Em đến nơi nào thì nơi đó đều thắng.

          Những lời của Lão Tam mạch lạc mạnh mẽ, người nghe tâm tình thư thái phấn chấn, Lão Tứ càng phấn khởi, Lão Tứ lưu Lão Tam lại cho làm một chức quan, nhưng trước tiên để Lão Tam quay về báo cho anh em biết. Mấy anh em nghe xong đều giơ ngón tay cái lên nói rằng:

          - Giỏi nói biết đạo mới được làm quan, thành thực ăn nói vụng về chỉ có vác bừa.

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 20/5/2022

Nguồn

                                      http://www.jpgushi.com/m/m/7205.html 

Previous Post Next Post