Câu đối: Ki cứ li biên quan trúc ảnh .....

 

箕踞籬邊觀竹影

科頭樹下聽松濤 

Ki cứ li biên quan trúc ảnh

Khoa đầu thụ hạ thính tùng đào

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 19/5/2022

Previous Post Next Post