Câu đối: Hà diệp thanh thanh Bồ nguyệt nhật .....

 

荷葉青青蒲月日

榴花火火鬱蒸天 

Hà diệp thanh thanh Bồ nguyệt nhật

Lựu hoa hoả hoả Uất chưng thiên 

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                    Quy Nhơn 18/5/2022

Previous Post Next Post